In de kijker

Inspirerende Augustinusverkenning in Brugge op 26 augustus

Zoeken naar sporen van Augustinus in Brugge op zondagnamiddag 26 augustus van 13u30 tot 17u COMPAZ = Companheira Agostiniana Zwartzusters wil via allerlei initiatieven vanuit de Augustijnse spiritualiteit een hartelijk kompas zijn naar diepgang, inspiratie en zin die voluit leven doen. Ieder jaar rond het feest van Augustinus op 28 augustus organiseert COMPAZ een Augustinusevenement. […]

Lees meer

Hartverwarmende Augustijnse ontmoeting

In Nederland bestaat al langer een Augustijnse Beweging gesteund door de paters Augustijnen die hun gemeenschappelijke verbondenheid vorm geeft in vieringen, leesgroepjes, ontmoetingen, vormingsdagen. Onlangs werd daar ook het Augustijns Verband opgericht. Dinsdag 17 juli mochten we in Brugge drie van hen ontmoeten. Annemieke Pacilly, Marianne Fijn en de augustijn Joost Koopmans brachten ons thematische […]

Lees meer

Kostbare parels van studenten

Dagelijks mag ik getuige zijn dat vele jonge mensen een innerlijke schoonheid in zich dragen, zoeken naar leven gevende relaties, zich inzetten voor hun studies en stages, genieten van zoveel moois in hun leven. Aangezien hun leven niet altijd rozengeur en maneschijn is, bezitten velen ook al heel wat mensenkennis en levenswijsheid. In het zoeken […]

Lees meer

Getuigenis ‘van achter de schermen’

Op vrijdagavond 1 juni om 19.15 uur komt Mgr. Quicke in de Aula Grootseminarie, Potterierei 72, 8000 Brugge uit hoofde van zijn functie spreken ‘van achter de schermen’ over Eenheid van de christenen, in het bijzonder met de christenen in het Midden-Oosten. Het komt er immers op aan ook te luisteren naar de achterliggende oorzaken, naar […]

Lees meer