In de kijker

Met Augustinus naar Pinksteren

Binnen enkele dagen zijn we 50 dagen na Pasen, het feest van Pinksteren,het feest waarop we ook nu kunnen bidden om de vervulling van de Heilige Geest. Misschien klinkt dit voor sommigen wat abstract… wie of wat is dan die Heilige Geest? Komt Hij ook hier en nu, onder ons aanwezig of nog sterker in […]

Lees meer

Luisteren naar studenten

Enkele dagen geleden ben ik geraakt door de opinie van Joris Meys in de Knack. Gezien wij vanuit COMPAZ ook met vele hogeschoolstudenten meeleven, erkende ik wel een en ander ervan. Hij schrijft: “We hebben praktische problemen gehoord, we hebben die aangepakt…. maar in alle drukte zijn we vergeten te luisteren naar wat er niet […]

Lees meer

De kracht van een korreltje

  “Beschouwt men de kracht van een korreltje van om het even welk zaad, dan blijkt het iets groots, dat de toeschouwer huiveren doet”.Augustinus In de natuur rondom ons, zien we de levenskracht ontkiemen in alle kleuren. Vogels van allerlei slag en soort, zingen hun mooiste liedjes en komen takjes oprapen om hun nest te bouwen. De […]

Lees meer

Wat de mens gelukkig maakt

Wat de mens gelukkig maakt, komt niet van hemzelf, maar van iets dat hem overstijgt. Augustinus   Voor Augustinus is één de hem meest aansprekende Evangeliespassages, het verhaal van de Storm op het meer. Ook paus Franciscus neemt die passage, uit Matteus 14,22-23 als leidraad voor wat hij schrijft over de wereldgebedsdag voor roepingen, op […]

Lees meer

Ode aan de liefde

Dank je wel voor je ontmoetingen met je buren, die daardoor een naam en een gezicht krijgen. Dank je wel voor je dagelijks telefoontje of berichtje, voor je oprecht medeleven. Dank je wel voor je onvermoeibaar speuren naar nieuw leven in de bloembakken op je terras of in de wijde natuur. Dank je wel om […]

Lees meer

Als tochtgenoot onderweg naar Pasen

Laten we – ook in deze coronatijd – bij iedere ademtocht snakken naar Christus. (1) Augustinus   Witte Donderdag Laten we snakken naar een teken van zijn Liefde tot het uiterste en ook ingaan op het diep verlangen van mensen rondom ons naar liefde en genegenheid.   Goede Vrijdag Laten we aanwezig blijven onder het kruis wanneer […]

Lees meer

Augustinus’ woorden in coronatijd

Vertrouw het verleden toe aan Gods genade het heden aan Gods liefde en de toekomst aan Gods voorzienigheid. Augustinus In deze tijd waarin we des te meer stil staan bij het verleden, bij wie mensen voor ons zijn en betekenen, bij wat onaf is, niet gezegd of niet gedaan is of we niet meer kunnen […]

Lees meer

Augustinus: lampen van God

COMPAZ-mijmering Midden deze zonnige lentedag, ben je wellicht aan het genieten van het gewone van iedere dag, hou je contact met anderen, ben je aan het werk of net technisch werkloos, ben je aan het zorgen voor kinderen, of voel je mee met wat er rondom jou gebeurt. Hopelijk mag je midden alles zowel nabijheid […]

Lees meer

Verbondenheid op zijn best

COMPAZ mijmering Vanuit COMPAZ blijven we verbonden met vele mensen, via mail of telefoon. Wat mij daarin opvalt is: Hoe dankbaar mensen zijn met een zichtbaar of hoorbaar tekentje van verbondenheid, Hoe mensen bewust kiezen om ook nog het vele positieve te zien wat er gebeurt, Hoe mensen teruggrijpen naar fijne humor Hoe er gezorgd […]

Lees meer

Stroom van Leven en Liefde

COMPAZ-mijmering Hoe gaat het met u? Ons leven is in een korte tijd veel veranderd en onze leefruimte beperkter geworden. Veel van wat we gewoon waren te doen, valt weg; niet in het minst de ontmoetingen met mensen buitenhuis. Gelukkig leven we nu in een tijd waar we via de telefoon, gsm en sociale media […]

Lees meer