Voor al wie graag ‘samen’ zingt

 

Symfonie van Hoop

Zo noemen we de Samenzangnamiddag van COMPAZ die doorgaat op zondagnamiddag 1 september in de mooie Sint-Walburgakerk te Brugge van 14.30 tot 17.00.

Dirigent Tom Hoornaert zal ons de liederen van hoop doen samen zingen, begeleid door piano, orgel en slagwerk.

Vanaf nu kan je je al inschrijven.

Deelnameprijs: VVK: 12 euro p.p. – ADK: 15 euro
(programmaboekje + versnapering inbegrepen).

Inschrijven door overschrijving op COMPAZ
BE62 7360 3706 3461 (vermelden naam + aantal)

Augustinus schrijft:
De nieuwe mens zingt een nieuw lied.
Muziek en zingen heeft geen zin als er geen symfonie is.
Wanneer heel de aarde zingt,
is ze een huis van God.

Doordat we zingen, wordt het gebouwd.
Doordat we hopen, wordt het opgetrokken.
En doordat we liefhebben wordt het voltooid.

Uit het boek van Gabriël Quicke: Als een arend herleeft mijn jeugd