Woorden en tekens van bemoediging

In de onderstaande pagina’s vindt u per nummer een tekst ter bemoediging. U kan ze in volgorde lezen of willekeurig een nummer aanklikken. Moge één of andere tekst of afbeelding u vandaag bemoedigen of ondersteunen op uw levenstocht. Vrede en alle goeds!

Een gezegend nieuw jaar 

voor jou en wie je dierbaar is.

Moge je midden het wel en het wee van het leven zoals het is, u leren toevertrouwen aan de verborgen God. Misschien kan de tekst, geschreven vanuit de Augustijnse spiritualiteit door Gertrudis Maassen o.s.a. u daartoe inspireren.

De grote kunst is:
je te leren toevertrouwen aan de verborgen God,
die aan je blijft trekken;
je over te geven aan het vertrouwen,
dat Hij je wil zoals je bent,
dat Hij je liefheeft zoals je wordt door je leven heen,
dat Hij alle omstandigheden van je leven doortrekt
en dat zijn nabijheid al die omstandigheden tot de weg maakt
waarop Hij naar je toekomt en je vormt,
zodat je kunt ontwaken in zijn Licht.


Achteraf pas leer je zien
wat heilzaam was in je geschiedenis:
wat je groeikansen waren,
wat je leven heeft verruimd en verdiept,
welke verlangens je gaande hebben gehouden
en hoe je met beperkingen hebt leren leven.
En achteraf mag je ook een plaats geven
aan wat je als onheil hebt ervaren.

In alles baant God zich de weg naar jou toe
en zo kun jij op weg zijn naar Hem.