Woorden en tekens van bemoediging

DOE JE MEE AAN DE PAASCROSS?

Is het oneerbiedig om mee te delen dat er op Paasmorgen, volgens het evangelie van Johannes (20,1-9)  een paascross plaats vond? Toen Maria Magadalena zag dat de steen van het graf was weggerold, liep ze snel naar Petrus en de door Jezus beminde leerling. Beiden liepen samen vlug voort naar het graf, maar de andere leerling snelde Petrus vooruit en kwam het eerst aan bij het graf.

Op Paasmorgen blijven ze niet alleen, maar samen speuren ze naar tekenen van hoop. Ze leggen de puzzelstukjes samen en komen tot de diep doorleefde kern van het christelijk geloof: ‘Jezus de gekruisigde, is verrezen. Hij leeft!’ God dank! God lof! Alleluia.

Tot op vandaag gaat die paascross verder. Loop je ook mee? De verrezen Heer zal je tegemoet komen, in je leven zoals het is, met een geschenk van Liefde! Zalig Pasen!  Anne Desmet