Fraternidade Agostiniana

De Fraternidade Agostiniana bestaat al tien jaar en telt momenteel een twintigtal leden: zeven koppels, zes vrouwen en een diaken. Het zijn mensen die op één of andere manier een band hebben met de Irmãs Negras, de Zwartzusters in Brazilië, of met hun pastoraal- en sociaal werk. Zelf zetten de leken zich nu ook in voor zieken, bejaarden, gehandicapten, hulpbehoevenden in hun onmiddellijke omgeving. De groep komt 10 tot 12 keer per jaar samen voor ontmoeting, gebed, lezing en bespreking van een Augustijnse tekst, verdieping van de Augustijnse spiritualiteit. De bijeenkomst begint doorgaans met een gebedsmoment in de kapel. Daarna geeft Zr. Ângela Maria, de Regionale Overste een inleiding over de visie van Augustinus op Maria, de vriendschap, gastvrijheid…. Er wordt gelegenheid geboden om de ervaringen van de voorbije tijd met elkaar te delen en aandachtig naar elkaar te luisteren. Soms wordt dit onderbroken door het zingen van een lied, een refreintje. Het geheel wordt terug afgesloten met een gebedsmoment en het samen eten van pizza’s, hetgeen een gelegenheid biedt tot persoonlijke ontmoeting en vriendschap wat zeer belangrijk is bij Augustinus. Soms nemen ze deel aan een Augustijns Congres. Deze groep staat de zusters ook altijd bij, bij een professieviering of belangrijke gebeurtenissen, hetgeen voor de zusters een grote hulp betekent. Sommige leken (getrouwden en niet getrouwden) willen zich engageren en geloften afleggen.