Aanvraag gebed

Op regelmatige tijdstippen gedurende de dag komen de Zwartzusters samen om te bidden. Medewerkers, studenten, buren,… kunnen deelnemen aan dit gebed.
06.40u – morgengebed
07.00u – eucharistieviering
11.45u – middaggebed
17.10u – rozenkrans
17.30u – avondgebed

Het breviergebed dat de zusters drie keer per dag bidden, in verbondenheid met de grote Kerkgemeenschap, is gericht op Gods lof en is als een krans verweven rond de eucharistie.
Door het bidden van de rozenkrans stellen ze zich onder de beschermende mantel van Maria, Moeder van de Kastanjeboom.

Dit zijn momenten waarop de zusters ook alle noden en intenties van de mensen bij de Heer en Maria brengen. Jezus kent die noden, maar Hij vraagt vertrouwen. Jezus’ leven was doorweven van gebed en Hij leerde ons bidden. In het Evangelie van Mattheüs 11,28-30 staat er als Woord van God:

In die tijd nam Jezus het woord en sprak: “Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”

 

Vrienden kunnen onderweg ook elkaars lasten dragen,
net als herten die een rivier oversteken.

Van herten zegt men dat ze zowel bij het in colonne optrekken
als bij het zwemmen naar een ander stuk land
hun kop met het zware gewei op elkaars rug leggen.
Een gaat er dus voorop en achter hem komen dan de herten die,
de een na de ander, hun kop op het hert vóór hen leggen.
Als het hert dat voorop loopt en
het gewicht van zijn eigen kop moet dragen
dan moe wordt, sluit het aan achteraan
en lost een ander het af en neemt zijn last over.
Dan kan dit hert, net als de andere, zijn kop neerleggen
en bijkomen van zijn vermoeidheid.
Zo nemen ze dus afwisselend de zware last op zich
en gaan ze hun weg tot aan het eind
en laten ze elkaar niet in de steek.
Augustinus over Psalm 41 (42),4

Ben je moe en ga je onder lasten gebukt,

dan willen de Zwartzusters jouw noden en vragen bij de Heer brengen

of ook bidden tot Maria van de Kastanjeboom.

 

Gebed Lieve Vrouw van de Kastanjeboom

Lieve Vrouw van de Kastanjeboom,
Jij die reeds vele jaren
waakt over Je Zwartzusters van Bethel,
over hun familieleden, vrienden
en bekenden,
over hun zieken en noodlijdenden.
Laat je minzame glimlach
openbloeien in ons leven.
Laat Je tedere zorg
ons dagelijks werk inspireren.
Laat Je vroom gebed
doorklinken in ons innig samenzijn.
Laat Je sterkte
onze blijvende hoop zijn.
Laat Je hart onze liefde verwarmen.
Laat Je krachtig Magnificat
ons bewonderend naar God opzien.
Laat Je waken in Nazareth
ons hart waakzaam en wakker houden
voor de alles- en allenomvattende liefde,
de kruisliefde van uw Zoon,
de God-mens onder ons.
Amen.

 

BID VOOR MIJ
Vind je het moeilijk om je tot God te richten?
Verlang je dat wij jouw vragen opnemen in onze gebeden?
Verstuur onderstaande mail en wij bidden ook voor jou.

   

  WOORD VAN LEVEN
  Je kan ook de Heer tot jou laten spreken doorheen Zijn leven gevend Woord. Het kan een opborrelende bron van Leven en Liefde worden op je levensweg.

  “Het verlangen bidt altijd”, zegt Augustinus in zijn preek 80,7

  Wat is jouw diepste verlangen?

  Laat het als wierook opstijgen tot de Vader, Zoon en Heilige Geest.