Bijbelgroepje

4 keer per jaar, de eerste dinsdag van september, december, maart en juni van 18u tot 21u komen we samen in Genthof 15 te Brugge met een Bijbelgroepje. Wie wil aansluiten is welkom, wij zijn een open groep! Neem contact op met Compaz.brugge@gmail.com

Samen komen met een Bijbelgroepje was mijn verlangen. Voor mij zit er heel veel wijsheid in de Bijbel. Wat meer uitleg en onderlinge uitwisseling laat die Bron van wijsheid opborrelen. Vrijuit onze mening mogen geven, onze vragen mogen stellen, maakt dat een Bijbelverhaal ons verhaal wordt en in ons dagelijks leven wortel schiet. Zo krijgt dat oude verhaal opnieuw een zin in onze tijd. We nemen het verhaal mee naar huis, verrijkt met wat er doorheen de uitwisseling die avond gebeurd is. Ik kijk uit naar het vervolg! Karina

Thérèse T’Sjoen geeft wat commentaar bij een Bijbeltekst. Daarna laten we die tekst tot ons spreken. Door verrijkend te delen wat ons treft of wat vragen oproept, plaatsen we de Bijbeltekst in ons persoonlijk leven. Deze uitwisseling sluiten we af met een gebed. De ontmoeting eindigt met een gezellig samen zijn waarbij een broodje en een drankje aangeboden worden.

Eind mei 2019 gingen we naar het Bijbelhuis in Zevenkerken. Het goede weer maakte dat sommigen die verplaatsing per fiets, langs groene en rustige wegen aflegden. Jean Bastiaens nam ons met zijn enthousiaste en deskundige uitleg mee voor een rondleiding. Daarna kon iedereen individueel met uitleg via een koptelefoon stilstaan bij wat haar het meest interesseerde. Er was zoveel te beleven.

Voor hen die zich verder willen verdiepen in de Bijbel gaf Jean Bastiaens ons de tip om twee boeken van de Bijbel tegelijkertijd te lezen en het ene boek licht te laten werpen op het andere. Die Bijbelse werkelijkheid leren kennen, mediteren over het Woord van God, trekt nog altijd mensen aan. Het Woord van God doet wat het zegt, het schenkt leven in overvloed voor wie er zich voor openstelt.

Ook nu sloten we deze inspirerende namiddag af met een kopje koffie en een pannenkoek in de boomgaard.

BAAN DE WEG VAN DE HEER
IN NEDERIGHEID EN RECHTVAARDIGHEID

Hoe bereid jij je voor op het komende kerstfeest?
Waar vind jij wat tijd om in stilte je tot God te wenden?
Zie je dat de komst van Jezus verwachten ook gepaard gaat met concrete daden van liefde en rechtvaardigheid?

Dit waren slechts enkele vragen die weerklonken op het samen zijn van het Bijbelgroepje op dinsdagavond 5 december. Met een zevental vrouwen lieten we de lezingen van de tweede adventszondag spreken tot ons hart en stelden we vragen bij wat we niet zo goed begrepen. Thérèse T’Sjoen wilde het Schriftwoord wel wat meer uitleggen en de verbanden tussen de boodschap van Jesaja en Johannes de Doper verduidelijken. Wij deelden met elkaar hoe die Boodschap weerklonk in ons eigen leven.

Dit Bijbelgebeuren werd omringd door een samen bidden en afgesloten met een gezellig samen zijn rond een broodje met een glas wijn, verzorgd door zuster Christine, zelfs sinterklaas was ons niet vergeten!

Iemand van ons deelt: ‘Voor mij is het zinvol om in dat Bijbelgroepje nog eens met mijn geloof bezig te zijn, anders heb ik niet veel  tijd meer om eens tot bezinning te komen. Soms ga ik naar het kapelletje O.L.V  van het boompje. Indien het mij eens te veel is roep ik tot de Heer en Onze Lieve Vrouw om mij te helpen. Ook al stel ik mij soms de vraag: ‘Is het alleen maar in nood dat je Hen nodig hebt?’

We vertrokken terug huiswaarts met de intentie om onder andere deel te nemen aan een verzorgde Kersteucharistieviering.

 

 

SAMENKOMEN ROND DE BIJBEL
HARTVERWARMEND MOOI!

Een gewone doordeweekse dinsdagavond, eens in de drie maanden, komen enkele dames samen in het Genthof. Vorige dinsdag nam Thérèse ons mee langs donkere paden, op weg naar het licht. Het was ook deze keer weer een interessante wandeling, met bedenkingen, nieuwe inzichten, gezellig samenzijn,…

Ook de après, het drankje en het hapje, waarvoor we zuster Christine bedanken, was mooi en lekker. We kijken alweer uit naar onze volgende bijeenkomst. Linda

‘Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus,
om in ons leven de goede werken te doen
die God voor ons heeft bereid,
opdat wij daarin zouden leven’ (Ef 2,10)