Bijbelgroepje ‘Tolle lege’

Ook in 2024 bent u welkom in ons Bijbelgroepje “Tolle lege” bij de Zwartzusters, Oosterlingenplein 5 8000 Brugge.

We starten op maandagavond 4 maart 2024 van 18u tot 21u

Beeld uit de Magdalenakerk in Brugge – juli 2023

Helena geeft een impressie van de voorbije leesgroepjes

Ik ben naar het Bijbelgroepje gekomen, niet omdat ik de Bijbel van buiten ken, maar wel omdat ik er hier en daar iets over opvang, zonder er bij stil te staan .

In ons Bijbelgroepje wordt niets opgedrongen, het geheel komt goed over. Ik vind het ook goed dat we achteraf thuis nog eens alles kunnen nalezen. We ontvangen een leidraad en de verwijzingen.

Anne steekt veel tijd in de voorbereiding en ik waardeer de manier waarop ze de inhoud naar de groep brengt. Ik kan alleen maar zeggen: Anne doe zo verder.

Wij komen samen met dezelfde groep, waar anderen natuurlijk ook welkom zijn. Zo leren we elkaar beter kennen, iedereen heeft zijn of haar eigen verhaal.

Ik ben ook de Zwartzusters dankbaar die in hun gastvrijheid altijd een lekkere maaltijd op tafel ‘toveren’.

Ik ben me er bewust van dat ons leven hier op aarde beperkt is maar dat we kunnen proberen er het beste van te maken!

Schrijf je in voor het Bijbelgroepje

  Wat ik vooral vind is dat veel mensen wel weten dat er een Bijbel bestaat maar er nooit echt kennis mee kunnen maken zoals het gebeurt in ons groepje.

  Heel belangrijk voor mij is dat in onze groep de wijsheid die in de Bijbel staat ook kan besproken worden zodat de vragen die ik heb kunnen naar voren komen en beantwoord worden.

  Op die manier wordt het Bijbelgroepje een speciale en super noodzakelijke begeleiding in mijn leven. Karien B. – december 2021

  Maandelijks komen we op een maandagavond samen in Oosterlingenplein 5 te Brugge met een Bijbelgroepje. Augustinus’ leven veranderde door in te gaan op de uitnodiging: Neem en lees. Wij zijn ervan overtuigd dat Gods Woord ook nu de weg kan wijzen, ons kan vormen, zuiveren, genezen, zeggen wie we werkelijk zijn. 

  Het eigene van ons samenkomen is dat we vooraf de inhoud van de Bijbeltekst plaatsen in ons leven en dat we ook naar het einde toe terug de link met ons leven maken. Natuurlijk starten en eindigen we met een gebed dat daarbij aansluit. Daartussen lezen en verduidelijken we de inhoud van de tekst en delen we wat er ons daarin treft. Iedere avond sluiten we af aan tafel, rond een maaltijd kunnen we dan nog verder het leven delen zoals het is. Wie wil aansluiten is welkom, wij zijn een open groep! Neem contact op met Compaz.brugge@gmail.com

  We geven u een inkijk hoe de Bijbelavond rond het roepingsverhaal van Mozes verliep (Ex 3)

  Gisteren kwamen we met enkele vrouwen samen in het Bijbelgroepje van COMPAZ. Als leidraad namen we het roepingsverhaal van Mozes uit Exodus. Zoals altijd vertrokken we eerst vanuit het leven en keerden we er natuurlijk ook weer naar terug.

  We deelden aan elkaar welke naam wij geven aan de Overstijgende, hoe dat we Hem in ons concrete leven al op het spoor zijn gekomen. ‘Wees er of Wezer’… ‘Ik ben er nu en altijd’ was o.a. één van de namen die klonken. Tevens vertelden we welke noden wij zelf zien in onze omgeving en wat we daaraan proberen te doen. Veel mensen ervaren nu een zekere angst in verband met het hele wereldgebeuren, maar ook in verband met de inflatie en de onzekerheid die dit alles meebrengt. De nood aan zingeving duikt ook meer en meer op. Voor iemand die al heel haar leven in de ziekenzorg staat, blijven pater Damiaan en moeder Theresa grote figuren die de fysieke, psychische en geestelijke noden van rme zieken of melaatsen gezien en beantwoord hebben.

  Bij de passage over God die de ellende van zijn volk ziet en de jammerklachten om zijn verdrukkers hoort… legden we de tekst uit het boek van Tomas Halik Niet zonder hoop. Hij schrijft: De ware God komt nooit als vervanging of als concurrent van onze vrijheid… Hij doet juist beroep op onze vrijheid en vertrouwt ons de verantwoordelijkheid voor zijn zaak toe in de vorm van een roeping en een belofte. Hij garandeert niet dat de zaak waartoe Hij ons oproept pijnloos zal verlopen en evenmin dat het een stralend succes zal zijn. Hij belooft slechts: Ik zal bij je zijn p. 26-27

  Toen we zelf stilstonden bij de vraag of we ooit het geschenk van de hoop gekregen hebben als brood voor onderweg, vertelde iemand hoe ze in moeilijke situaties telkens opnieuw teruggrijpt naar de inspiratietekst Hoop van Havel.

  Diep in onszelf dragen wij hoop.
  Als dat niet het geval is, is er geen hoop.

  Hoop is een kwaliteit van de ziel en
  hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt

  Hoop is niet voorspellen of vooruitzien.
  Het is een gerichtheid van de geest,
  een gerichtheid van het hart,
  verankerd voorbij de horizon.
   

  Hoop in deze diepe en krachtige betekenis
  is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat,
  of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.
   

  Hoop is ergens voor werken omdat het goed is,
  niet omdat het kans van slagen heeft.
   

  Hoop is niet hetzelfde als optimisme;
  evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen.

  Het is de zekerheid dat iets zinvol is
  onafhankelijk van de afloop, onafhankelijk van het resultaat.

  Jullie kunnen zich wel voorstellen dat elkaar mogen ontmoeten rond een Bijbelverhaal geplaatst in ons leven heel deugddoend was. We sloten de avond af met een lekkere maaltijd waarvoor zr. Christine gezorgd had.

  Op 13 september 2021 mocht Anne een korte getuigenis geven over de waarde van een Bijbelgroepje in haar leven. 

  Samen komen met een Bijbelgroepje was mijn verlangen. Voor mij zit er heel veel wijsheid in de Bijbel. Wat meer uitleg en onderlinge uitwisseling laat die Bron van wijsheid opborrelen. Vrijuit onze mening mogen geven, onze vragen mogen stellen, maakt dat een Bijbelverhaal ons verhaal wordt en in ons dagelijks leven wortel schiet. Zo krijgt dat oude verhaal opnieuw een zin in onze tijd. We nemen het verhaal mee naar huis, verrijkt met wat er doorheen de uitwisseling die avond gebeurd is. Ik kijk uit naar het vervolg! Karina

  Thérèse T’Sjoen geeft wat commentaar bij een Bijbeltekst. Daarna laten we die tekst tot ons spreken. Door verrijkend te delen wat ons treft of wat vragen oproept, plaatsen we de Bijbeltekst in ons persoonlijk leven. Deze uitwisseling sluiten we af met een gebed. De ontmoeting eindigt met een gezellig samen zijn waarbij een broodje en een drankje aangeboden worden.

  Eind mei 2019 gingen we naar het Bijbelhuis in Zevenkerken. Het goede weer maakte dat sommigen die verplaatsing per fiets, langs groene en rustige wegen aflegden. Jean Bastiaens nam ons met zijn enthousiaste en deskundige uitleg mee voor een rondleiding. Daarna kon iedereen individueel met uitleg via een koptelefoon stilstaan bij wat haar het meest interesseerde. Er was zoveel te beleven.

  Voor hen die zich verder willen verdiepen in de Bijbel gaf Jean Bastiaens ons de tip om twee boeken van de Bijbel tegelijkertijd te lezen en het ene boek licht te laten werpen op het andere. Die Bijbelse werkelijkheid leren kennen, mediteren over het Woord van God, trekt nog altijd mensen aan. Het Woord van God doet wat het zegt, het schenkt leven in overvloed voor wie er zich voor openstelt.

  Ook nu sloten we deze inspirerende namiddag af met een kopje koffie en een pannenkoek in de boomgaard.

  BAAN DE WEG VAN DE HEER
  IN NEDERIGHEID EN RECHTVAARDIGHEID

  Hoe bereid jij je voor op het komende kerstfeest?
  Waar vind jij wat tijd om in stilte je tot God te wenden?
  Zie je dat de komst van Jezus verwachten ook gepaard gaat met concrete daden van liefde en rechtvaardigheid?

  Dit waren slechts enkele vragen die weerklonken op het samen zijn van het Bijbelgroepje op dinsdagavond 5 december. Met een zevental vrouwen lieten we de lezingen van de tweede adventszondag spreken tot ons hart en stelden we vragen bij wat we niet zo goed begrepen. Thérèse T’Sjoen wilde het Schriftwoord wel wat meer uitleggen en de verbanden tussen de boodschap van Jesaja en Johannes de Doper verduidelijken. Wij deelden met elkaar hoe die Boodschap weerklonk in ons eigen leven.

  Dit Bijbelgebeuren werd omringd door een samen bidden en afgesloten met een gezellig samen zijn rond een broodje met een glas wijn, verzorgd door zuster Christine, zelfs sinterklaas was ons niet vergeten!

  Iemand van ons deelt: ‘Voor mij is het zinvol om in dat Bijbelgroepje nog eens met mijn geloof bezig te zijn, anders heb ik niet veel  tijd meer om eens tot bezinning te komen. Soms ga ik naar het kapelletje O.L.V  van het boompje. Indien het mij eens te veel is roep ik tot de Heer en Onze Lieve Vrouw om mij te helpen. Ook al stel ik mij soms de vraag: ‘Is het alleen maar in nood dat je Hen nodig hebt?’

  We vertrokken terug huiswaarts met de intentie om onder andere deel te nemen aan een verzorgde Kersteucharistieviering.

   

   

  SAMENKOMEN ROND DE BIJBEL
  HARTVERWARMEND MOOI!

  Een gewone doordeweekse dinsdagavond, eens in de drie maanden, komen enkele dames samen in het Genthof. Vorige dinsdag nam Thérèse ons mee langs donkere paden, op weg naar het licht. Het was ook deze keer weer een interessante wandeling, met bedenkingen, nieuwe inzichten, gezellig samenzijn,…

  Ook de après, het drankje en het hapje, waarvoor we zuster Christine bedanken, was mooi en lekker. We kijken alweer uit naar onze volgende bijeenkomst. Linda

  ‘Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus,
  om in ons leven de goede werken te doen
  die God voor ons heeft bereid,
  opdat wij daarin zouden leven’ (Ef 2,10)