Ondersteuningsgroep

Vanaf het begin hebben we ervoor gekozen om ons draagvlak te verbreden met een groep van een tiental vrijwilligers die bereid zijn om deel uit te maken van een ondersteuningsgroep. Het is een bont gezelschap dat vrouwen en mannen samenbrengt die ervaring hebben in de ziekenhuiswereld, het onderwijs, het vormingswerk, de banksector, het bibliotheekwezen, overheidsbedrijf, pastoraal werk… Deze groep biedt ons de mogelijkheid om de groei van het project en de initiatieven ervan te toetsen aan hun kennis, inzichten, ervaringen of Augustijnse expertise. Zowel het logo als het letterwoord COMPAZ is door hen uitgedacht. Tevens helpen zij mee initiatieven vormgeven en waar nodig te onderbouwen met hun kennis, hun deskundigheid, hun praktische medewerking of muzikale ondersteuning. We komen daarvoor geregeld op een avond samen in Betsaïda. Velen nemen ook deel aan de leesgroepjes of een andere Augustijnse vorming.

 

Vanaf het begin draagt Gaby Quicke ons project een warm hart toe. Hij was zelf de spreker op onze eerste bezinningsnamiddag: ‘Met Augustinus op weg naar Kerstmis’; hij schrijft heel toegankelijke boeken die bruikbaar zijn in de Augustinusleesgroepjes, we mogen hen ook waar nodig via mail inhoudelijke vragen stellen.

Jaarlijks is hij ook bereid om naar een bijeenkomst van de ondersteuningsgroep, uitgebreid met deelnemers van de leesgroepjes te komen, om ons te bemoedigen en te inspireren in ons leven en onze werking en dit telkens ook aan de hand van een gewaardeerde uiteenzettingen.

An De Coster:
‘Ik vind het fijn om mensen te ontmoeten en daadwerkelijk bij te dragen aan een mooi initiatief. De Augustinusevenementen zijn een eerste aanzet om de figuur van Augustinus beter te leren kennen en bekend te maken. Stap voor stap zullen we proberen om samen met de ondersteuningsgroep het initiatief zuurstof te geven, elk vanuit zijn eigen achtergrond en mogelijkheden. Het zou mooi zijn als we er samen in zouden slagen een verschil te maken voor mensen op zoek. Bij de Zwartzusters en Anne heb ik alvast een warme bekommernis gevoeld om dat samen te realiseren.’

De leden van de ondersteuningsgroep droegen o.a. bij aan de vormgeving en de organisatie van het Augustinusevenement op vrijdag 25 augustus 2017 in de Sint-Annakerk te Brugge.

Inmiddels hebben we met onze ondersteuningsgroep van COMPAZ al een hele weg afgelegd. Met inzet van de talenten van ieder van ons zijn er al een aantal gesmaakte initiatieven geweest: de Augustinusmonoloog, de Augustinuswandeling, een samenzangnamiddag en verschillende Augustinusnamiddagen in december. Regelmatig komen ook een aantal mensen in kleine groepjes samen in Augustinusleesgroepjes. En ons verhaal gaat verder, geïnspireerd door Augustinus.

Jaarlijks mag de ondersteuningsgroep en enkele mensen van de Augustinusleesgroepjes proeven van de rijke Augustijnse spirituliteit van de eminente Augustinuskenner Gaby Quicke. Puttend uit de rijke teksten van Augustinus krijgen wij dan een voorsmaakje van een nieuw boek dat op stapel staat. Voedsel voor ons hart, spiritueel doorleefd maar ook een appèl aan elk van ons om te leven geïnspireerd door Augustinus. Geen grote theorieën maar haalbare, menselijke doelen vanuit een spirit van togetherness samen op weg gaan, God binnenlaten in ons hart en groeien in verlangen. Zo kunnen we nieuwe mensen worden en kan  mekaar graag zien een bron van vreugde, een verrukkelijke genade worden.

Dankjewel Gaby om dit met ons te delen en ons te bemoedigen om verder te gaan op de ingeslagen weg. An D.