Ondersteuningsgroep

Een groep van een tiental vrijwilligers biedt ons de mogelijkheid om de groei van het project Companheira Agostiniana te toetsen aan hun kennis, inzichten, ervaringen of Augustijnse expertise.

Zij werken mee aan de bekendmaking van het project of ondersteunen één van de deelaspecten: luisterend oor zijn, praktische hulp, muzikale ondersteuning.

An De Coster:
‘Ik vind het fijn om mensen te ontmoeten en daadwerkelijk bij te dragen aan een mooi initiatief. Het Augustinusevenement is een eerste aanzet om de figuur van Augustinus beter te leren kennen en bekend te maken. Stap voor stap zullen we proberen om samen met de ondersteuningsgroep het initiatief zuurstof te geven, elk vanuit zijn eigen achtergrond en mogelijkheden. Het zou mooi zijn als we er samen in zouden slagen een verschil te maken voor mensen op zoek. Bij de Zwartzusters en Anne heb ik alvast een warme bekommernis gevoeld om dat samen te realiseren.’

 

De leden van de ondersteuningsgroep droegen bij aan de vormgeving en de organisatie van het Augustinusevenement op vrijdag 25 augustus 2017 in de Sint-Annakerk te Brugge.