Ondersteuningsgroep

Liesbeth verwoordt wat de ondersteuningsgroep voor haar betekent.

De ondersteuningsgroep van COMPAZ, gedragen door Anne en Zr. Christine, helpt mij om mijn geloof verder te verdiepen en uit te dragen naar anderen. Zo organiseren we doorheen het jaar verschillende initiatieven waarop iedereen welkom is: wie geïnteresseerd is en wil kennismaken met het christelijk geloof, wie zoekend is in geloof, wie zijn of haar geloven wil verkennen en verdiepen,… Het voelt voor mij heel zinvol aan als ik anderen op die manier kan laten proeven waar ik zelf van leef.

De organisatie van de activiteiten gebeurt steeds grondig. Alle leden van de ondersteuningsgroep hebben een eigen achtergrond waardoor het spreken met elkaar om de initiatieven vorm te geven telkens heel verrijkend en inspirerend is. Het samen bidden omkadert steeds onze bijeenkomsten. Het is het kloppende hart van waaruit we samenkomen, nadenken en initiatieven concreet vorm geven. Ook samen eten en daarbij mogen genieten van de gastvrijheid van de Zwartzusters is een vaste waarde tijdens onze bijeenkomsten. Met de ondersteuningsgroep gaan we zo ook met elkaar op weg, vormen we gemeenschap, dragen we elkaar doorheen de dagelijkse vreugden en zorgen. Ik ben dankbaar samen op weg te mogen gaan, met Christus in ons hart en anderen tegemoet.

Ondersteuningsgroep in 2023

Met de ondersteuningsgroep (het woord zegt het zelf) ondersteunen we de werking van COMPAZ. Daarvoor komen we regelmatig met z’n allen (de groep bestaat uit een 8-tal mensen) samen om advies te geven en ideeën aan te brengen ivm de communicatie maar vooral voor de Augustinusnamiddagen in augustus en december. Binnenkort, in augustus 2023, komt Anthony Dupont, KUL-professor en Augustinusexpert spreken over de spiritualiteit van Augustinus en vooral wat die voor ons vandaag concreet kan betekenen. Drie waarden: nederigheid, eerlijkheid en gastvrijheid worden belicht. Vanuit haar ervaring als bedrijfsleider kozen we ervoor om Patricia Adriaens deze waarden te toetsen en hoe ze dagdagelijks in de praktijk te brengen. Een boeiende wisselwerking en meteen bouwstenen om samen aan een warmere samenleving te bouwen.

Voor de Augustinusnamiddag van 2 december 2023 in d’Oude Abdij in Steenbrugge, kozen we het thema: God zoekt ons. Laat jij je vinden? 2 sprekers hebben reeds toegezegd: de augustijn Gerben Zweers en Ingrid van Neer, die vanuit de Augustijnse spiritualiteit leeft.

Een dergelijke namiddag voorbereiden is een proces waar ideeën aangebracht en afgetoetst worden, waar consciëntieus en met respect voor ieders inbreng, gezocht wordt naar goeie sprekers om in de geest van Augustinus en trouw aan het embleem van de Zwartzusters van Bethel ‘goede vruchten voort te brengen”.

Vanaf het begin hebben we ervoor gekozen om ons draagvlak te verbreden met een groep van een tiental vrijwilligers die bereid zijn om deel uit te maken van een ondersteuningsgroep. Het is een bont gezelschap dat vrouwen en mannen samenbrengt die ervaring hebben in de ziekenhuiswereld, het onderwijs, het vormingswerk, de banksector, het bibliotheekwezen, overheidsbedrijf, pastoraal werk… Deze groep biedt ons de mogelijkheid om de groei van het project en de initiatieven ervan te toetsen aan hun kennis, inzichten, ervaringen of Augustijnse expertise. Zowel het logo als het letterwoord COMPAZ is door hen uitgedacht. Tevens helpen zij mee initiatieven vormgeven en waar nodig te onderbouwen met hun kennis, hun deskundigheid, hun praktische medewerking of muzikale ondersteuning. We komen daarvoor geregeld op een avond samen in Betsaïda. Velen nemen ook deel aan de leesgroepjes of een andere Augustijnse vorming. An D. 

COMPAZ-werking ondersteunen in coronatijd

Niettegenstaande corona voor ons allen een impact heeft op ons leven en ook vaak een gespreksonderwerp is, blijven we als ondersteuningsgroep met elkaar verbonden. Als dank voor de uitbouw van COMPAZ nodigde zuster Christine ons op dinsdagmiddag 28 september 2021 uit om samen te tafelen. Het werd een heel gezellige middag om mekaar informeel te ontmoeten. Er werd ook ruimte gemaakt om elk van ons uitdrukkelijk te bedanken voor onze inzet en steun. Anne had voor elk lid van de ondersteuningsgroep een mooie kaart gekozen en er een toepasselijke tekst op geschreven, recht uit het hart. En hoewel we allen belangeloos deelnemen aan de ondersteuningsgroep, zo’n fijne attentie en de waardering doen deugd.

De voorbije tijd hebben we mekaar ook digitaal ontmoet voor verder overleg over een programma voor de volgende maanden. Het is telkens opnieuw afwegen en proberen in te schatten wat, gezien de coronasituatie, mogelijk is en zal zijn. Telkens kiezen we voor veiligheid voor iedereen en dat betekent een digitaal maar kwalitatief aanbod. In december 2021 werd omwille van de coronasituatie de lezing van van Gaby Quicke over Van ontmoeting naar gastvrijheid opgenomen in de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Blindekens te brugge. De ondersteuningsgroep alleen was live aanwezig. Laat ons moed putten uit zijn wijze inbreng en des te meer mooie relaties uitbouwen. U kunt zijn twee uiteenzettingen terugvinden op het youtube-kanaal van COMPAZ waarvan de link hiernaast staat.   
An D. 

COMPAZ: eigentijds hartelijk antwoord op een diepe hunker van vele tijdgenoten

In onderstaand artikel, geschreven voor het tijdschriftje van de zusters Reguliere Kanunnikessen van het Heilig Graf die ook leven volgens de regel van Augustinus, verwoorden de leden van de ondersteuningsgroep BEGIN 2020 wat hun inzet voor COMPAZ betekent. 

COMPAZ, Companheira Agostiniana Zwartzusters, wil vanuit de Augustijnse spiritualiteit een hartelijk kompas zijn naar diepgang en zingeving voor studenten, zinzoekers en gelovige mensen. Samen een stukje weg afleggen maakt minder eenzaam, is hartverwarmend en biedt perspectief. COMPAZ wordt mogelijk gemaakt door enerzijds het initiatief van zr. Christine Everaere en de Zwartzusters en anderzijds de stuwende kracht van Anne Desmet. De taak van de ondersteuningsgroep is mee helpen denken rond waardevolle initiatieven om COMPAZ handen en voeten te geven en anderzijds ook praktische ondersteuning bieden bij de uitwerking van die initiatieven. In samenspraak en samenwerking groeit het initiatief en slagen we erin om telkens heel wat mensen te bereiken voor de leesgroepjes of de jaarlijkse Augustinusnamiddagen in de advent en rond de feestdag van Augustinus.

Op onze website www.compaz.be en in het tijdschrift van het Augustijns Historisch Instituut 2019 staat een uitgebreidere voorstelling van  COMPAZ[1]. Hier beperken wij ons tot enkele getuigenissen van leden van de ondersteuningsgroep.

  • An DC.  vindt vooral het samenwerken aan een gemeenschappelijk project waardevol. En niet zomaar een project. Een gedragen project vanuit de Augustijnse spiritualiteit die mensen vandaag kan inspireren, op weg helpen en tot steun kan zijn. Uit ervaring blijkt dat er een grote nood is aan zingeving en voor heel wat mensen is de persoonlijke benadering die COMPAZ biedt duidelijk een meerwaarde. Daaraan kunnen meewerken geeft haar voldoening en is voor haar ook een stuk zingeving op zich. Daarenboven biedt COMPAZ ook de mogelijkheid tot persoonlijke verrijking door deelname aan lezingen, ontmoetingen binnen de ruimere Augustijnse Familie, wat Didier V. ook in de verf zet.
  • Volgens Marc K. ligt het aantrekkelijke en waardevolle van de Compaz-werking in het in een sfeer van openheid en vertrouwen elkaar mogen beluisteren over de plaats die het christelijk geloof inneemt in ons leven. Hij waardeert de input van de spiritualiteit van Augustinus tijdens de leesgroepjes, waarbij steeds een grondige inhoudelijke voorbereiding gebeurt door Anne Desmet die de leesgroepjes modereert. De inhoudelijke voorbereiding wordt schriftelijk ter beschikking gesteld zodat deze ook thuis nog verder kan gebruikt worden voor persoonlijke bezinning. Een meerwaarde tijdens de bijeenkomst van de Augustinusleesgroepjes vindt hij ook het gezamenlijk gebedsmoment, de afwezigheid van “discussies”, het gezellig samenzijn tijdens de maaltijd en de aanwezigheid van een of meerdere zusters.
  • Dit wordt bevestigd door Karina B. die het het delen van inzichten over teksten, in een warme sfeer van openheid en rust, met respect voor ieders mening echt waardeert.
  • Dankzij COMPAZ heeft Didier V. Augustinus écht voor de eerste keer leren kennen, via zijn Belijdenissen, preken, vlot leesbare brochures en boeken. De kern is voor hem zoeken en zich durven laten vinden door de liefde van Jezus. Geestelijk voedsel ontvangen én ook samen tafelen, gemeenschap en vriendschap, zich laten inspireren door Augustinus is wat voor hem eruit springt.

Augustinus zou ook ons allen nu kunnen toespreken: “Laat Christus in je hart wonen. Laat zijn zalving in je hart zijn. Wanneer er geen bron is om het te laven, zal je dorstende hart omkomen van eenzaamheid”[2]. Daarom wil COMPAZ blijven zoeken om met vele tijdgenoten op weg te gaan naar de Bron!

[1] Augustinus’ HARTelijke wijsheid voor vandaag, Mijn hart – waar ik ben wie ik ben, Augustinusdag 2019.

[2] Preken over de eerste brief van Johannes, 28,9.

Vanaf het begin draagt Gaby Quicke ons project een warm hart toe. Hij was zelf de spreker op onze eerste bezinningsnamiddag: ‘Met Augustinus op weg naar Kerstmis’; hij schrijft heel toegankelijke boeken die bruikbaar zijn in de Augustinusleesgroepjes, we mogen hen ook waar nodig via mail inhoudelijke vragen stellen.

Jaarlijks is hij ook bereid om naar een bijeenkomst van de ondersteuningsgroep, uitgebreid met deelnemers van de leesgroepjes te komen, om ons te bemoedigen en te inspireren in ons leven en onze werking en dit telkens ook aan de hand van een gewaardeerde uiteenzettingen.

An De Coster:
‘Ik vind het fijn om mensen te ontmoeten en daadwerkelijk bij te dragen aan een mooi initiatief. De Augustinusevenementen zijn een eerste aanzet om de figuur van Augustinus beter te leren kennen en bekend te maken. Stap voor stap zullen we proberen om samen met de ondersteuningsgroep het initiatief zuurstof te geven, elk vanuit zijn eigen achtergrond en mogelijkheden. Het zou mooi zijn als we er samen in zouden slagen een verschil te maken voor mensen op zoek. Bij de Zwartzusters en Anne heb ik alvast een warme bekommernis gevoeld om dat samen te realiseren.’

De leden van de ondersteuningsgroep droegen o.a. bij aan de vormgeving en de organisatie van het Augustinusevenement op vrijdag 25 augustus 2017 in de Sint-Annakerk te Brugge.

Inmiddels hebben we met onze ondersteuningsgroep van COMPAZ al een hele weg afgelegd. Met inzet van de talenten van ieder van ons zijn er al een aantal gesmaakte initiatieven geweest: de Augustinusmonoloog, de Augustinuswandeling, een samenzangnamiddag en verschillende Augustinusnamiddagen in december. Regelmatig komen ook een aantal mensen in kleine groepjes samen in Augustinusleesgroepjes. En ons verhaal gaat verder, geïnspireerd door Augustinus.

Jaarlijks mag de ondersteuningsgroep en enkele mensen van de Augustinusleesgroepjes proeven van de rijke Augustijnse spirituliteit van de eminente Augustinuskenner Gaby Quicke. Puttend uit de rijke teksten van Augustinus krijgen wij dan een voorsmaakje van een nieuw boek dat op stapel staat. Voedsel voor ons hart, spiritueel doorleefd maar ook een appèl aan elk van ons om te leven geïnspireerd door Augustinus. Geen grote theorieën maar haalbare, menselijke doelen vanuit een spirit van togetherness samen op weg gaan, God binnenlaten in ons hart en groeien in verlangen. Zo kunnen we nieuwe mensen worden en kan  mekaar graag zien een bron van vreugde, een verrukkelijke genade worden.

Dankjewel Gaby om dit met ons te delen en ons te bemoedigen om verder te gaan op de ingeslagen weg. An D.