Verdiepingsmomenten

Pagina bekijken

Maandelijks is er een verdiepingsmoment dat samen met enkele studenten voorbereid wordt. Met een lied, een filmfragment, een tekst, een gebed, een symbool wordt persoonlijk en in groep stil gestaan bij thema’s die ieders hart beroeren.

Enkele voorbeelden:

Donderdagavond 17 maart 2022: Internationale studentenbijeenkomst

Onlangs kwamen we samen met enkele studenten. Gelukkig konden we elkaar in het Engels ontmoeten, want onze moedertaal was Lets, Frans, Braziliaans en Nederlands. Maar niets belette ons om over de grenzen van landen en continenten heen, samen een stukje weg af te leggen, elkaar te leren kennen en uit te wisselen wat ons samenbracht hier in Brugge, op kot bij de Zwartzusters.

Een avondwandeling langs de vesten, de autovrije Langestraat en de reien was een unieke gelegenheid om aan elkaar te vertellen hoe we deze tijd beleefden. Het was boeiend om vanuit verschillende hoeken naar ‘het’ hedendaags internationaal conflict te kijken. De studente uit Brazilië landde in België toen de eerste bom viel, wat op haar een enorme indruk maakte. Iemand anders had geen woorden voor het feit dat het fundament van vrede zo abrupt verstoord werd.

Toen we terugkwamen had zr. Christine voor warme pannenkoeken met chocomelk gezorgd. Ons gesprek kon verdergaan.

We sloten de avond af met even stil te staan bij zelfgekozen quotes waarbij we de diepte indoken en aan elkaar vertelden wat onze diepste beweegredenen in het leven zijn.

Hoe hoopgevend was het dat jonge mensen kozen om hun leven niet te laten beheersen door vrees, maar door vertrouwen om anderen te ontmoeten, om met een open geest ervaringen vanuit verschillende perspectieven op te doen, om te vertrouwen dat ze ook verder kunnen in deze tijd… zeker wanneer we ons met elkaar verbinden, onze diepste inspiratie delen en elkaar ondersteunen.

Heel dankbaar en verrijkt gingen we elk naar ons eigen stekje, uitkijkend naar een volgende ontmoeting!

Voor de geïnteresseerden, de gekozen quotes waren:

The fears we don’t face becomes our limits.

So much of what you are is where you’ve been

Only the open-minded get to experience the world from many perspectives.

Trust the timing in which things are happening.

Beautiful minds connect – inspire – support.

 

Donderdagavond 13 februari 2020: De vijf talen van de liefde
Na de examens was het terug tijd om elkaar te ontmoeten en de nieuwe studenten op kot welkom te heten. Sommigen waren afwezig omdat ze in hun derde jaar van hun bachelor op stage waren. Aan de maaltijd leerden we elkaar beter kennen. Daarna was er nog een verdiepingsmoment rond de 5 talen van de liefde. Hans en Grace, een koppel uit de buurt, wilden samen met ons van gedachten wisselen over de volgende vragen:
– Wat heeft de doorslag bij het beginnen aan een goede vriendschaps- of partnerrelatie?
– Hoe weet je zeker dat hij/zij de ware is?
– Wat draagt bij tot het dagelijks geluk in die relatie?
– Hoe speelt die relatie mee in de beslissingen die je neemt?
– Wat valt er volgens jou het moeilijkst in het samenleven met anderen?
– Speelt je levensbeschouwing of je een geloof een rol in het uitbouwen van een partnerrelatie?
– Wat doen jullie samen of apart?

We vroegen ons ook af welke van de vijf talen van de liefde echt niet mag ontbreken in zo’n relatie omdat ze onze persoonlijke voorkeur wegdraagt: Spreken van positieve woorden, tijd en aandacht geven, geschenken geven en ontvangen, dienstbaar zijn of lichamelijke tederheid.

Het lied van van Herman Boon ‘Als ik de liefde niet heb’ deed ons ook verwijlen bij het Hooglied van de liefde die we vinden in de Korintiërbrief hoofstuk 13 van Paulus.

Als slot ontvingen we een hartje en vroegen we Gods zegen om gezegend te worden in de liefde en in vertrouwen de liefde tegemoet te gaan.

Donderdagavond 7 november 2019: What’s your drive?
In een verdiepingsmoment deelden we wat onze ‘drive’ in het leven is, wat maakt dat we doen wat we doen. Iedere studente had dit op een creatieve manier op een kaartje uitgedrukt en was bereid dit te delen met de anderen. Jan Rossaert een jonge opa met ervaring als kinesist, pastoraal werker en vormingsmedewerker van Caritas was die avond ook in ons midden. Aan de hand van korte filmfragmenten met commentaar deelde hij wat zijn drive in het leven is. Actief en open luisteren, toewijding, mensen nabij komen, groot respect opbrengen voor ieders levensovertuiging, zin geven aan het leven, een kaars ontsteken, bidden voor… zovele zaken die maken dat er mooie kwaliteitsvolle relaties mogelijk zijn en dat het leven een diepe zin heeft.

We sloten af met het verhaal van de ontmoeting van een man met het jongetje dat zeesterren terug in zee wierp… voor die zeesterren maakte het wel het verschil! Net zoals wij ook het verschil kunnen maken. De ontvangen kleine magneet-spreukjes en de fietsreflectoren… lieten ons inzien dat ook wij ‘licht’ kunnen zijn voor anderen. In december zien we elkaar weer rond een Kerstgebeuren: ‘Dreams become true’!

Deze slideshow vereist JavaScript.

Maandagavond 24 oktober 2019: Create together
Tijdens deze studentenbijeenkomst kwam het thema ‘create together’ aan bod. Speciaal voor deze bijeenkomst waren Louise en Emily, twee studenten die de voorbije jaren hier twee of drie jaar op kot zaten, ook aanwezig. Eerst hebben we in de living spaghetti gegeten en deze keer zorgde Yasmien voor het dessert, aangezien het toen bijna haar verjaardag was. De jarigen van de voorbije tijd kregen elk een bloemetje met een wens. Na het eten zijn we naar de kapel gegaan waar Louise en Emily het woord namen. Samen vertelden ze over wat zij tijdens hun studententijd hier op kot gecreëerd hebben en wat ze nog van plan zijn te creëren. Tot slot kregen we de opdracht om twee kaartjes te maken. Eén voor een kotgenoot wiens naam we getrokken hadden en naar wie we een goede boodschap mochten brengen en het ander om creatief iets uit te drukken vanuit welke inspiratie wij leven, wat de drive is van ons leven. Tot slot sloten we de avond af met het samenzingen van een hoopvol en blij lied. Julie V.

Lieselotte drukte het samenzijn hier op kot uit met een symbolische tekening. Twee grote bomen, zr. Christine en Anne die op kot er zijn voor de studenten. In de bomen hangen appels waarop ze de voornamen schreef van elke studente. Samen zijn ze dit jaar de groep die met elkaar verbonden hier op kot mogen zijn, waarvan de nummer 15 de plaats oproept. Vogeltjes zorgen voor de blije toon en jawel voor de goede kijker, er is nog een bord spagheti aanwezig. Dit alles in een geheel waar het leven is zoals het is, er kunnen soms wolken zijn, maar hoe dan ook de zon komt altijd terug!

‘We gaan dansen in de zon
Baden in het licht
Ja we omarmen het leven
met een lach op ons gezicht
We komen samen in hetzelfde verhaal
En genieten van het leven
Allemaal’ – Wim Soetaer

Maandagavond 11 februari 2019: Warme en liefdevolle studentenavond

Maandagavond konden we opnieuw in een klein, maar gezellig groepje aanschuiven voor een heerlijke maaltijd. Enkele borden en gesprekken later, begaven we ons naar de kapel waar we stil stonden bij enkele belangrijke thema’s: vriendschap en liefde. Hoe staan we tegenover deze thema’s en hoezeer worden we er door beïnvloed? Een muzikaal pak met begeleide vragen gaf hier een antwoord op. De avond werd afgesloten met een kleine attentie. Het was een warme en liefdevolle avond. Jana W.

In het boek van Gaby Quicke: ‘Als een arend herleeft mijn jeugd’ p. 26-27 lezen we het volgende… dat ook een inspiratie kan zijn vandaag, 14 februari! Wat vind jij van zijn visie?

Vriendschap groeit vanuit de liefde.

Het hart van de vriendschap is liefde.
De liefde schept verbondenheid en maakt één.
Vriendschap is een wederkerige liefde van persoon tot persoon:
liefde geven en wederliefde ontvangen.
Bemind en bemind worden, dat geeft vreugde!
Augustinus betrekt God en Christus in het beleven van de vriendschap.
Voor hem kan vriendschap alleen in God eeuwigdurend zijn.

Maandagavond 10 december 2018

Maandagavond 10 december 2018 was een kerstbijeenkomst op kot bij de Zwartzusters te Brugge. Het begon met een gezellig samen eten en bijpraten. De quiche en de chocolademousse vielen in de smaak. Daarna mocht elke student een geschenkje geven aan iemand en kreeg zij er ook eentje terug. Weliswaar niet vooraleer er een kerstvraag beantwoord werd. Houden wij van de kerstmis, wat is onze mooiste kerstherinnering, wat betekent kerstmis voor ons, hoe wordt kerstmis gevierd in China, is er godsdienstvrijheid in je land, wat betekent kerstmis voor de christenen,… Sommigen herinnerden zich nog dat ze meegespeeld hadden in een echt kerstspel, veelal is kerstmis een familiefeest, voor iemand ook een tijd om te vergeven, lichtjes spreken aan, maar niet iedereen houdt van deze tijd. Samen hebben we dan het kerstverhaal van de christenen beluisterd en iedereen mocht een woord of een zin herhalen die haar in dat verhaal trof. Twee kerstliederen één van: ‘Samson en Gert’: ‘vrede voor alle mensen’ én de Engelse versie van het eeuwenoude kerstlied ‘Adeste fideles’ gezongen door de Celtic Women toonden aan dat de kerstboodschap op vele manieren doorgegeven wordt: https://www.youtube.com/watch?v=6mRkOvbCUkU Tenslotte werd er afgesloten met een gebed om zegen en kon iedereen die het wenste een Bijbelwoordje meenemen… wie weet wat het in stilte vertelde… Na de blok en examens zien we elkaar terug! Vreugdevol Kerst en een gezegend Nieuw jaar aan iedereen!

Maandagavond 19 november 2018: Never lose hope
Rond een bord spaghetti werden ervaringen van stages, examens, uitstappen met elkaar gedeeld. We mochten in ons midden ook een Chinese dokter verwelkomen. Op vraag van een studente die graag wat meer wilde weten over het leven in de gevangenis in Brugge was ook aalmoezenier Antoon Vandeputte te gast.

Tijdens het verdiepingsmoment hebben we aan de hand van een afbeelding eerst naar elkaar toe verwoord wat ons hoop geeft. Die afbeeldingen zullen via Antoon gedeeld worden met iemand die in de gevangenis verblijft… wie weet kan dit ook die persoon hoop geven.

Vervolgens ging er een meer genuanceerde wereld open wanneer Antoon ons vertelde over het leven in een gevangenis. Wat mij trof was o.a. dat vrouwen in tegenstelling tot mannen wel op één cel verblijven en hun eigen kleren mogen dragen. Dat de vrijheidsberoving als het ergste ervaren wordt. Dat een gesprek in vertrouwen helpt bij de verwerking van wat ze deden, wat een voorwaarde is om zich daarna opnieuw in de samenleving te kunnen integreren. Want eens hun straf uitgezeten, hebben zij ook recht op een integratie in de samenleving, ook al is het niet evident om terug een woning of werk te vinden. Slechts één derde van de gevangenen krijgt regelematig bezoek en blijft omringd met familie en vrienden. Dat mensen met drugsmisdrrijven heel vaak hervallen omdat de drug meester over hen is geworden, en dit niet alleen van jonge mensen. Er blijft een percentage mensen die best levenslang krijgen omdat ze voor goed beschadigd zijn en re-integratie onmogelijk is. Een vraag was: zitten er soms mensen onschuldig in de gevangenis… jammer genoeg is dit per uitzondering soms het geval, wat voor die mensen heel zwaar is en sommigen onder hen maakten daarom ook een einde aan hun leven.

Deze boeiende avond sloten we af met een bezinning en gebed. Hoe gebroken onze wereld ook is, God staat garant dat ‘uiteindelijk alles nieuw wordt’. Ondertussen kunnen wij proberen een engel van hoop, een ster van hoop te zijn… en met een klein uitnodigend symbooltje daarvan gingen we terug uit elkaar. Tot onze Kerstbijeenkomst op 10 december! Anne D.

Beelden die onze hoop uitdrukken… ontdek je ook waarom?

Maandagavond 17 oktober 2018: Studenten verrassen elkaar met een leuk en creatief kunstwerk van fruit
‘Fruit of the spirit’ luidde het thema van de avond. Vele studenten van het kot kwamen samen om lekker te eten en een babbeltje te slaan. Lekker eten,… en jazeker, gezond te eten! We staken allen onze handen uit de mouwen om onze medestudenten te verrassen met een leuk en creatief kunstwerk gemaakt van fruit.

Om nog eventjes van de zon te kunnen genieten, hebben we eerst een aperitiefje buiten genomen naast onze nieuwe buren, jawel de kippen.  We hebben verschillende verjaardagen gevierd van degenen die in de zomervakantie en daarna jarig waren. Hierbij werden zij letterlijk in de bloemetjes gezet door Zr. Christine.

Nadat we onze buikjes mooi rond hadden gegeten, hebben we in de kapel een lied beluisterd ‘Je kunt niet zonder de anderen’ en gereflecteerd over onze sterke en minder goede kanten en over eigenschappen waar we graag nog in willen groeien. Dit allemaal bespraken we onderling met elkaar waardoor we veel van elkaar bij leerden en de sterke kanten van elkaar aanvulden. We sloten af met de PP: https://www.youtube.com/watch?v=czQAnEszjHE

O ja, en de afwas natuurlijk…  Julie C.

Kan je onze creaties smaken?

Maandagavond 26 maart 2018: The meaning of life is tot discover
We stonden samen stil bij de vraag: Wat geeft jouw leven zin, wat inspireert jou?
Na een fijn en tevens gezellig avondmaal mochten Louise, Lotte en Marïama hun kijk op het leven delen. Na hun presentaties kregen we een opdracht. Anne legde een aantal bladen met daarop drie vragen en een afbeelding op de grond. We kozen wat ons aansprak en beantwoordden één vraag zoals:

 • Wat is je lievelingsboek?
 • Waar zou je willen zijn binnen hier en vijf jaar?
 • Vind je geloven in jezelf gemakkelijk?
 • Maakte je het mee dat anderen beloofden voor jou een kaars te ontsteken; hoe heb je dit ervaren?
 • Geloof jij in God?
 • Wat betekent geloof, hoop en liefde voor jou?
 • Mediteer of bid je soms?

Uiteindelijk kwamen we tot een diepgaand gesprek en leerden we elkaar nog beter kennen. Het was super interessant. Iedereen kwam aan het woord en deelde haar visie in de groep. Zoals gewoonlijk kregen we op het einde van de bijeenkomst een leuk souvenirtje mee. Het gesprek werd verdergezet aan tafel en afgekoeld met een ijsje. The meaning of life is indeed to discover. Er is nog veel dat we van mekaar kunnen leren! Marïama

Aangezien de voorbereiding op stages en examens veel tijd vragen, zaten we op 16 april gewoon samen voor een lekker zelf gekozen avondmaal waar zuster Christine voor zorgde: ‘frietjes met gehaktballetjes in tomatensaus’ met als verrassing een lekker stukje ijstaart, dan nog wel van een paaslammetje. Anne gaf ons enkele tips voor de blok. We wensten elkaar veel goede moed en succes! Samen zijn doet goed!

Maandagavond 13 november 2017: ‘Liefde overwint’

Op maandag 13 november kwamen we weer met een leuke studentengroep bij elkaar. Het thema van deze avond was: ‘Liefde overwint’. Wat was er veel liefde die avond!

Sommigen van ons kozen een filmfragment waarin we de kracht van liefde lieten zien. Dat Disney daar vol van is, werd zichtbaar, want buiten ‘if I stay’ waren het allemaal fragmenten uit Disney-films. Tof!

 • Welke plaats heb jij in de cirkel van het leven?
 • Waar zie jij in je leven dat liefde ontdooit?
 • Waar merk je dat liefde verdedigd wordt?
 • Welke keuzes maakten jou tot wie je nu bent?

In stilte beantwoordden we deze vragen en daarna deelden we onze antwoorden met onze gebuur. We beluisterden de hymne van de liefde uit de Korintiërsbrief in verschillende talen. Daarna staken we een kaars aan en deden hierbij een wens of een gebed. In tussentijd kwam zuster Christine weer binnen en kon zij ons helpen om Ubi Caritas te zingen, want zonder haar was het niet gelukt. We danken zuster Christine ook voor de lekkere macaroni met hesp en kaas. Het was heerlijk!

We kijken allemaal erg uit naar volgende maand, dan is het thema ‘Kijk naar de sterren’ en gaan we naar de sterrenwacht! Ik ben blij en dankbaar dat ik elke maand bij deze lieve mensen mag zijn. Evelien K.

And Tamara S. R. from Spain continues in English: ‘Love is powerful, love is big, love conquers all. Love is always present: there is love in your family, there is love in relationships and friendship, there is love in yourself… We have to protect it because it makes us, it helps us to find our place in the circle of live. There is no love without live and there is no live without love’.