Welkom

Het project COMPAZ, Companheira Agostiniana Zwartzusters, wil vanuit de Augustijnse spiritualiteit een hartelijk kompas zijn naar diepgang en zingeving voor studenten, zieken, zinzoekers en bidders. Samen een stukje weg afleggen maakt minder eenzaam, is hartverwarmend en biedt perspectief.

Via warm onthaal en luisterend oor, gebedsvieringen, Augustijnse verdiepingsmomenten, gesprek rond inspiratiebron en zingeving, ook bij ziek zijn, kan er verbondenheid, gastvrijheid, vriendschap, geloof groeien. Ook jij bent welkom!

De dragende kern is de religieuze gemeenschap van de Zwartzusters van Bethel, o.s.a. die leven volgens de regel van Augustinus. Anne Desmet, een companheira-tochtgenoot, draagt samen met leden van de ondersteuningsgroep het project een warm hart toe en geeft het vorm.

Op 8 november 2017 verscheen er een artikel in Kerk en Leven, geschreven door Lieselotte Anckaert, over de opstart van COMPAZ met als titel: Met Augustinus als kompas. U kunt het lezen via de volgende link: jg17-nr45-Brugge-blz13