Familia Augustiniana Nederland

Vrienden van Augustinus ontmoeten elkaar in Nijmegen

Het bestuur van de FAN had Anne Desmet, pastoraal medewerker van Compaz en Zr Christine, overste van de Zwartzusters van Bethel in Brugge, uitgenodigd om een lezing voor de  leden van de FAN te houden,  tijdens haar halfjaarlijkse ontmoetingsdag op zaterdag 22 oktober 2022. In dit artikel eerst iets over de FAN, de Familia Augustiniana Nederland zoals ze voluit heet, en wordt daarna ingegaan over mogelijkheden om  leken te interesseren voor Augustinus en zijn spiritualiteit, rekening houdend met de verschillende doelgroepen en inspelend op de tekenen van de tijd.  

 Wie of wat is de FAN?
De FAN is de Augustijnse lekenbeweging in Nederland die is aangesloten bij de internationale Lay Augustinians. De FAN vormt sinds 2006 de koepel van de verschillende Nederlandse Augustijnse lekengemeenschappen die de statuten van de FAN onderschrijven. De FAN is dus een gemeenschap van gemeenschappen. Misschien een moeilijke constructie maar omdat het gemeenschapsleven een belangrijke pijler is van de Augustijnse spiritualiteit zijn daarop ook de statuten van de FAN gebouwd, ondanks dat de FAN-leden niet bij elkaar wonen.  De leden van de plaatselijke groepen sluiten zich aan bij de landelijke FAN. De plaatselijke of regionale groep bepaalt zelf op welke wijze ze ‘met Augustinus bezig zijn’ om de Augustijnse  spiritualiteit te beleven en vorm te geven in het dagelijkse leven. De ene groep leest boeken van Augustinus en de andere doet dit middels meditatieve vieringen rond een (preek)tekst van Augustinus. De groepen bezien zelf welke dynamiek het beste bij hun groep past, en zijn daardoor niet identiek. 

Het bestuur van de FAN organiseert 2x per jaar een ontmoetingsdag waarbij de onderlinge ontmoeting centraal staat, maar we ook graag iets willen leren van elkaar. In die hoedanigheid hebben we Anne en Zr. Christine uitgenodigd voor onze ontmoetingsdag van oktober j.l.

 

Laten proeven van de Augustijnse spiritualiteit.

De vorige ontmoetingsdag van de FAN, april 2022, ging het over het synodale proces en dan met name wat wij als FAN hiermee kunnen of eigenlijk zouden moeten. Hierbij kwam naar voren dat de leden het onderdeel ‘missio’ een best moeilijke taak vinden. Dus de vraag voor de ontmoetingsdag in oktober was: Hoe breng je nu je eigen enthousiasme voor Augustinus  over aan anderen?
Persoonlijk kende ik Anne en Zr Christine al van andere ontmoetingen in Brugge, dus mij leek hen de uitgelezen personen om ons hierover iets te vertellen en ons mee te nemen in hun visie hieromtrent, om vervolgens samen te kijken wat wij in Nederland er binnen onze eigen groepen mee kunnen.
Geheel zoals verwacht kregen we een enthousiast verhaal van dit tweetal, ondersteund met een mooie power-point-presentatie.

 

Tijdens hun inleiding gaven Anne en Zr Christine aan,  dat ze vooral hun enthousiasme voor Augustinus en dus over de Augustijnse spiritualiteit,  in hun handelen tot uiting willen laten komen bijv. door zich heel laagdrempelig en gastvrij op te stellen, zowel naar studenten alsook naar de  deelnemers van de lees- en gespreksgroepen. Het samen onderweg zijn en er te zijn voor elkaar is een  belangrijk credo van hen, zonder teveel regels voor te schrijven. Het samen onderweg zijn, het samen optrekken,  komt tot uiting door een luisterend oor, een duwtje in de rug of bijv. door elkaar te bemoedigen in het op weg zijn. Het zijn allemaal uitingen waarin we elkaar het broodnodige ‘voedsel’ voor onderweg kunnen aanreiken.
Zij richten zich op meerdere leeftijdscategorieën en op  verschillende pijlers, zoals de lees- en bijbelgroepjes, maar ook het studentenpastoraat en het telefoonpastoraat of bijv via social media om ook een heel andere groep belangstellenden te bereiken en hen, vrijblijvend, te interesseren voor de Augustijnse spiritualiteit. ‘Zij willen mensen dragen naar een ‘wij-land’ waar ruim plaats is voor geloof en verdieping, met aandacht voor elkaar’, aldus Anne.
Zowel in Brugge als in Nederland zijn er naast leesgroepen ook de Augustinus-dagen om een thema van Augustinus te belichten, waarbij naast kennisoverdracht ook informele ontmoetingen van groot belang zijn. Op de website van Compaz houden ze belangstellenden op de hoogte van hun activiteiten.


Ik denk dat Anne en zr Christine met hun inleiding er zeer goed in zijn geslaagd de sfeer en de veelzijdigheid van de activiteiten van Compaz te laten zien hoe zij de spiritualiteit van Augustinus onder de aandacht willen brengen.  Wellicht is er op deze dag dan ook een basis gelegd om in de toekomst meer  met elkaar samen te werken om elkaars reisgenoot te zijn met dezelfde missie!

Annemieke Pacilly
Voorzitter Familia Augustiniana Nederland