Doordenkertjes

Quotes van studenten: een persoonlijk touch op kot

Dagelijks mag ik getuige zijn dat vele jonge mensen een innerlijke schoonheid in zich dragen, zoeken naar leven gevende relaties, zich inzetten voor hun studies en stages, genieten van zoveel moois in hun leven. Aangezien hun leven niet altijd rozengeur en maneschijn is, bezitten velen ook al heel wat mensenkennis en levenswijsheid. In het zoeken naar een quote om op het prikbord in de gang en living op kot uit te hangen, laten zij een glimp zien van hun drijfveren, hun inspiratiebron, hun zingeving. De voorbijganger kan vluchtig of langer stil staan bij de vindingrijkheid van iedere student.

De studenten ontvangen een heel persoonlijk dankwoordje waarbij de schoonheid van hun quote nog meer oplicht, want de aandachtige kijker en lezer ontdekt er meer in dan zij dachten! Het is Leven op zijn best!

Enkele voorbeelden om jullie te laten genieten van hun kostbare pareltjes