Spiritualiteit van Augustinus

Augustinus heeft een belangrijke stempel gedrukt op het latere christelijke denken. Bovendien heeft hij heel wat geschriften nagelaten: meer dan achthonderd preken, zowat driehonderd brieven en een honderdtal geschriften, waarin hij zijn theologische gedachtegang ontvouwt. Tevens heeft Augustinus een bijzondere invloed uitgeoefend op het christelijke ideaal van het religieuze leven door het schrijven van de oudste kloosterregel van het Westen.

De spiritualiteit van Augustinus reikt enkele belangrijke grondhoudingen aan voor de mens vandaag:
innerlijkheid, gemeenschap, verbondenheid met de Kerk als de ‘Gehele Christus’ en de liefdevolle zorg voor de arme.

Augustinuskenner en priester Gaby Quicke ging in op onze vraag om deze grondhoudingen voor de mens van vandaag beknopt aan u voor te stellen. 

De volgende pagina vertelt u meer over: Innerlijkheid