Spiritualiteit van Augustinus

Augustinus heeft een belangrijke stempel gedrukt op het latere christelijke denken. Bovendien heeft hij heel wat geschriften nagelaten: meer dan achthonderd preken, zowat driehonderd brieven en een honderdtal geschriften, waarin hij zijn theologische gedachtegang ontvouwt. Tevens heeft Augustinus een bijzondere invloed uitgeoefend op het christelijke ideaal van het religieuze leven door het schrijven van de oudste kloosterregel van het Westen.

Augustinus wordt afgebeeld met het brandende hart, als symbool van vurige liefde voor God en de medemens. Augustinus’ hart wordt doorboord door de afgeschoten pijlen van God. God verstaat de kunst ons met zijn pijlen van liefde te treffen, om ons in zijn liefde te sterken en van ons minnaars te maken.

Hoe COMPAZ vele aspecten van de Augustijnse spiritualiteit op een hedendaagse wijze deelt in Augustinusleesgroepjes en Augustinusbijeenkomsten, vindt u onder de rubriek zinzoekers van deze website.

In de reeks Spirituele Meesters van 2019 op Kerknet over ‘Augustinus’ bespreekt Prof Anthony Dupont het onderwerp van de dynamiek van het hart bij Augustinus. Als u de moed hebt 11 minuutjes te luisteren, zal u nog beter de openingszin van de Belijdenissen verstaan: “Rusteloos is ons hart tot het rust vindt in U”.

Een andere centrale gedachte is: ‘Zonder de liefde is al het andere voor niets’. Het volgende filmfragmentje met citaten over de liefde, uit de preken van Augustinus belicht dit.

Stukjes uit preken op de Eerste brief van Johannes (preek 7,8)

Bemin en doe dan wat je wilt:
wil je zwijgen, zwijg uit liefde,
wil je schreeuwen, schreeuw uit liefde,
wil je corrigeren, doe het uit liefde,
wil je vergeven, vergeef uit liefde.
Draag de bron van liefde in je hart,
want uit liefde kan alleen het goede voortkomen.

De liefde houdt stand in tegenspoed
is sereen in welvaart
moedig in tijden van lijden
vol vreugde bij het doen van goede werken
zeer terughoudend bij verleidingen
zeer openhartig bij gastvrijheid
zo gelukkig als het maar kan, onder echte broeders en zusters
zo geduldig als het maar kan, onder valse mensen.

Stukje uit zijn Preek 350, 3

Liefde is:
de ziel van de Schrift
de kracht van de profeten
het heil van de geloofsmysteries
de basis van de wetenschap
de vrucht van het geloof
de rijkdom van de armen
het leven van de stervenden.
De liefde is alles.

 

De spiritualiteit van Augustinus reikt enkele belangrijke grondhoudingen aan voor de mens vandaag:
innerlijkheid, gemeenschap, verbondenheid met de Kerk als de ‘Gehele Christus’ en de liefdevolle zorg voor de arme.

Augustinuskenner en priester Gaby Quicke ging in op onze vraag om deze grondhoudingen voor de mens van vandaag beknopt aan u voor te stellen. 

De volgende pagina vertelt u meer over: Innerlijkheid