Spiritualiteit van Augustinus

 

Guido Vanderauwera bracht voor ons op 25 augustus 2017 in de Sint-Annakerk te Brugge ‘Augustinus’ in een regie van Jo Decaluwe.

Zestien eeuwen geleden stelde Augustinus zich vragen die ons nu nog altijd bezig houden:

“God, waar zal ik U vinden?”,

“Hoe komt het toch dat mensen wat ze liefhebben steeds opnieuw vernietigen?”,

“Waarom faalde ik in de liefde voor een vrouw?”

Augustinus had een zéér progressieve geest en was vele eeuwen vooruit op de “verlichting” en het latere ontstaan van het “existentialisme”, waar de eigen verantwoordelijkheid van de mens centraal is komen te staan. God (of Allah) is geen alibi of excuus voor het kwade in ons, we zijn het zélf.

Enkele data op een rij

[tabs class=”yourcustomclass”]

354
365-373
371
370-386
372
373-382
372-383
384-387
387
388
389
390
391
395
396
397
398
geboorte te Thagaste (Noord-Afrika)
studies in Madaurus en Carthago – met één jaar zonder activiteit in Thagaste
dood van zijn vader Patricius
samenleven met meisje van lagere stand
geboorte van zoon Adeodatus
leraar in Thagaste, Carthago
aanhanger van de manicheeërs
leraar in Rome en Milaan, met zijn bekering en doopsel in Milaan
dood van zijn moeder Monica die in 385 bij hem kwam
terugkeer naar Noord-Afrika en stichting van lekenklooster te Thagaste
dood van zijn zoon Adeodatus
stichting van een lekenklooster te Hippo
priesterwijding te Hippo
bisschopswijding te Hippo
stichting van klooster voor clerici te Hippo
inval van de Vandalen in Noord-Afrika
dood van Augustinus in het belegerde Hippo

Bron: Augustinus. Van liefde en vriendschap, T.J. Van Bavel