Woorden en tekens van bemoediging

Feest van het hart

Wat hebben ‘De wolk van niet weten’, ‘het feest van de harten van Jezus en Maria’ en Augustinus met elkaar gemeenschappelijk? De liefdespijlen die vliegen in de één of andere richting.

Ooit werd ik getroffen door een boekje waarvan de auteur onbekend is: ‘De wolk van niet-weten’. De kerngedachte ervan is dat God ons zo overstijgt dat ons denken over Hem altijd tekortschiet. Maar de auteur raadt de lezer aan: “Blijf deze wolk van niet weten, die zich tussen jou en God bevindt, treffen met de scherpe pijlen van verlangende liefde” én dat laat God niet onverschillig.

De feesten van het Heilig Hart van Jezus en de dag erop van dat van Maria, geworteld in wat er in de Evangelies te lezen valt, doen ons zien dat de liefdespijlen vanuit hun hart ook naar ons hart gericht worden. Morgen horen we de woorden: “Niemand kent de Vader tenzij de Zoon en hij aan wie de Zoon Hem wil openbaren. Kom allen tot Mij, die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken”. Een open hart, een open deur…

De dag erop lezen we in het Evangelie dat Maria alle woorden in haar hart bewaarde en overwoog bij haarzelf. Maria die luisterde naar haar hart en inging op die liefdesoproep van God en die volop ja zei tegen dit liefdesavontuur. Zij ging ons voor in wat de auteur van de Wolk van niet weten zo krachtig verwoordde: “Het reikhalzende verlangen van de liefde dat hier op aarde begint, is dezelfde liefde die eeuwig zal voortduren. Het is één liefde”.

Augustinus als ervaringsdeskundige hebben de mensen na hem vaak afgebeeld met een brandend of doorboord hart. Hij werd diep geraakt door Gods Woord en is God gaan liefhebben. Hij schrijft: “God verstaat de kunst ons met zijn pijlen van liefde te treffen, om ons in zijn liefde te sterken en van ons minnaars te maken”. Het vierde hoofdstuk van de eerste brief van Johannes verduidelijkt dit dan verder. Je zou voor minder de komende dagen bewust gaan beleven, niet?  

Anne Desmet

Volgende teksten op volgende pagina’s