Wat kan een goed leven in de weg staan?

 

Op woensdagmiddag 17 april kwamen we weer samen met onze Augustinus-leesgroep. We bespraken het boek van Hans Alderliesten: “Heb lief en doe wat je wilt. Augustinus als psycholoog”. Dankzij de grondige voorbereiding van Anne en de persoonlijke voorbereiding en openheid van elke deelnemer, was deze namiddag zeer verrijkend en levendig. Het thema van deze maand was: “Wat kan een goed leven in de weg staan?”

We deelden vijf inzichten:

 

  1. Je bent meer dan je ervaring: Als anderen je pijn hebben gedaan of als je je afvraagt waarom tegenslag werd toegelaten.

 

  1. Omarmen en omzeilen van herinneringen: Augustinus stelt dat het de kunst is om het geheugen in beweging te houden en een portier te plaatsen bij de toegangspoort van je brein die beslist welke herinneringen mogen naar boven komen en wanneer niet. Je herinnert je je verleden, maar je bent meer dan je herinnering.

 

  1. Gedoe in de groep: Hoe ga je om met ruzies en conflicten? In plaats van harde woorden kunnen we ook vergeven en genezende woorden spreken. We hebben elkaar nodig. We zijn samen op weg en mogen elkaar tegemoet komen in elkaars zwakheden.

 

  1. Leven en dood zijn verweven: We zijn geroepen om werkelijk te leven. We kozen ons eigen leven niet, maar we worden uitgedaagd om elke dag opnieuw in het leven te stappen, ons leven te omarmen, te vieren, te koesteren, te beschermen. Volgens Augustinus doet het onderscheid tussen leven en sterven zich hier op aarde al voor. De doden zijn degenen die niet leven, die ingedommeld zijn en zich niet overgeven aan het leven. Zij die leven, geven zich over aan Christus. Christus zal ons komen verlossen uit het land van de stervenden. Bovendien schreef Augustinus: “Laten we niet bang zijn voor het einde van dit leven, want aan een goed leven komt geen einde. De dood is een deur. Geloof en je zult leven, ook al ben je gestorven”. Tijdens het delen viel op dat er velen zijn die vooral angst hebben over de manier waarop we kunnen sterven. Bijvoorbeeld ik zou niet graag plots sterven, maar wel graag voorbereidingstijd krijgen, in een palliatief gebeuren, spiritueel begeleid door een vertrouwenspersoon. Iemand gaf de tip om te bidden tot St. Jozef, de patroon van de goede dood.

 

  1. In verlies schuilt winst: Leven is leren leven met verlies van onschuld, geliefden, tijd, vriendschap, bezittingen, huisdier, mobiliteit, gezondheid, enz. Het verlies van een geliefde doet Augustinus beseffen dat de tijd kort is en dat we ons bewust moeten zijn van de waarde van het moment. Rouwen is een reactie op verlies. Rouw is de prijs die we betalen voor liefde. Het is beter om van iemand te houden en pijn te lijden dan niet te hebben liefgehad. Markeren van kruispunten en rituelen zoals een herinneringsplek, een datum,… kunnen zeer therapeutisch zijn. Om te leren omgaan met verlies hebben we ook steun nodig: een schouder, gidsen, een knuffel, iemand die luistert of je met rust laat… Maar rouw blijft in zekere zin altijd, omdat het verlies blijft, maar ermee leren leven is de opgave. In het delen en erkennen van verlies kan ook winst schuilen als er verbinding tot stand komt, kwetsbaarheid kan gedeeld worden…

Deze namiddag was weer geslaagd en we kijken uit naar onze volgende bijeenkomst op 15 mei 2024.  Zuster Viviane