Zing en trek verder

Het komende weekend is de  Wereldroepingendag. Het verschenen document van Rome deelt een aansprekende boodschap, waarin ook wij ons zeker kunnen vinden. 

 

Het begin ervan luidt:

De Wereldgebedsdag voor Roepingen nodigt ons jaarlijks uit om stil te staan bij het kostbare geschenk van onze unieke goddelijke roeping.
Als gelovige leden van Gods volk onderweg, worden we geroepen om te participeren aan zijn liefdesplan en de schoonheid van het Evangelie te belichamen in diverse levensroepingen.
Het luisteren naar deze goddelijke uitnodiging is niet zozeer een externe verplichting die ons misschien wordt opgelegd in naam van een religieus ideaal,
maar eerder de zekerste manier om het verlangen naar geluk dat we in ons dragen te voeden.
We vinden onze levensvervulling wanneer we ontdekken wie we zijn, welke talenten we hebben, waar we ze kunnen inzetten,
en welke weg we kunnen volgen om een teken en instrument van liefde, gastvrijheid, schoonheid en vrede te worden in onze leefomgeving.   

 

Een de brief eindigt met:

In dit licht wil ik, net zoals ik deed op de Wereldjongerendagen in Lissabon, nogmaals zeggen: Sta op!
Laten we ontwaken uit onze slaap en onze onverschilligheid achter ons laten.
Laten we de deuren openen van de gevangenis waarin we ons vaak opsluiten,
zodat iedereen zijn of haar eigen roeping in de Kerk en in de wereld kan ontdekken en een pelgrim van hoop en een vredestichter kan worden!
Laten we ons vastklampen aan het leven en ons inzetten om liefdevol te zorgen voor de mensen om ons heen en voor de omgeving waarin we wonen. 
Ik herhaal: Heb de moed om je te engageren!
Pater Oreste Benzi, een onvermoeibare apostel van de naastenliefde die altijd aan de zijde van de minste en weerloze mensen stond, zei altijd
dat niemand zo arm is dat hij niets te bieden heeft, en niemand zo rijk is dat hij geen hulp nodig heeft.
Laten we opstaan en als hoopvolle pelgrims op weg gaan.   

 

https://www.kerknet.be/sites/default/files/20240421_Wereldroepingendag.pdf

 

Dit thema sluit ook aan bij Augustinus’ oproep: Zing en trek verder! Nu al kan ik jullie ook aankondigen dat we op zondagnamiddag 1 september in de Sint-Walburgakerk te Brugge opnieuw een samenzangnamiddag organiseren met als thema: ‘Symfonie van hoop’. Al wie graag meezingt, kan er een dagje Brugge van maken.