Augustinus: lampen van God

COMPAZ-mijmering Midden deze zonnige lentedag, ben je wellicht aan het genieten van het gewone van iedere dag, hou je contact met anderen, ben je aan het werk of net technisch werkloos, ben je aan het zorgen voor kinderen, of voel je mee met wat er rondom jou gebeurt. Hopelijk mag je midden alles zowel nabijheid […]

Lees meer

Verbondenheid op zijn best

COMPAZ mijmering Vanuit COMPAZ blijven we verbonden met vele mensen, via mail of telefoon. Wat mij daarin opvalt is: Hoe dankbaar mensen zijn met een zichtbaar of hoorbaar tekentje van verbondenheid, Hoe mensen bewust kiezen om ook nog het vele positieve te zien wat er gebeurt, Hoe mensen teruggrijpen naar fijne humor Hoe er gezorgd […]

Lees meer

Stroom van Leven en Liefde

COMPAZ-mijmering Hoe gaat het met u? Ons leven is in een korte tijd veel veranderd en onze leefruimte beperkter geworden. Veel van wat we gewoon waren te doen, valt weg; niet in het minst de ontmoetingen met mensen buitenhuis. Gelukkig leven we nu in een tijd waar we via de telefoon, gsm en sociale media […]

Lees meer

Verbondenheid in coronatijd

Compaz-mijmering Vandaag werd ik getroffen door deze afbeelding: iemand die de wereld met heel vele gezichten in zijn handen draagt, verbondenheid metterdaad. De rode kleur is overheersend samen met lichtcirkels van verbondenheid. In deze coronatijd worden we meer en meer teruggeworpen op onszelf, of althans op onze eigen leefruimte. ‘Blijf in je kot’ is een […]

Lees meer

Voor U staat mijn sterkte en mijn zwakheid

Vorige week waren er terug twee Augustinusleesgroepjes van COMPAZ. Het boek van Hans Anderliesten, Augustinus voor mensen van nu. Wij zijn de tijden, krijgt tegen de achtergrond van de wereldwijde corona-crisis plots een heel actuele dimensie. In de inleiding op p. 9 lees ik: Als het gaat over in welke tijd wij leven en wat […]

Lees meer

Share the wisdom of your life

‘Share the wisdom of your life’ was het thema van de voorbije studentenbijeenkomst op kot bij de Zwartzusters in Brugge. Sommige studenten konden er niet bij zijn omwille van stages of vele opdrachten. Als verwelkoming ook van een buitenlandse studente, deelden we iets leuks van de voorbije tijd en ontdekten we welke raakvlakken we met […]

Lees meer

Heb lief en doe wat je wil

Bij het voorbereiden van de tweede leesavond of leesnamiddag voor 11 en 12 februari rond het boek van Hans Alderliesten: Augustinus voor mensen van nu, lees ik de volgende tekst van Augustinus: Heb lief en doe wat je wil. Wanneer je zwijgt, zwijg in liefde; Wanneer je spreekt, spreek in liefde; Wanneer je terechtwijst, wijs […]

Lees meer

Augustinus als gesprekspartner

Woensdagnamiddag en dinsdagavond zijn we van start gegaan met de eerste bijeenkomst van de nieuwe reeks Augustinusleesgroepjes, dit keer rond het boek van Hans Alderliesten: Augustinus voor mensen van nu. Wij zijn de tijden. De ruimten stonden klaar om mensen gastvrij te onthalen en om één keer in de maand terug met de deelnemers samen […]

Lees meer