Vertalen voor de leesgroepjes

Toen Anne me vroeg of ik wou meehelpen om het boek van James K.A.Smith, ‘On the Road with St.Augustine. A Real-World Spirituality for Restless Hearts.’ te vertalen was mijn eerste gedachte “Waarom niet. Ik wil wel proberen of het me lukt.” Het begon te winteren en corona kluisterde ons allemaal aan ons kot. Tijd genoeg […]

Meer lezen

Zalig Paasfeest!

In de Paasnacht bidden christenen: Voltrek in stilte uw verrijzeniswerk. Laat elk met eigen ogen zienhoe Gij opricht wat geknakt isopnieuw doet leven wat afgestorven isen tot voltooiing brengtde nieuwe schepping van Jezus Christus, onze Heer.Zalig Paasfeest… 50 dagen lang! Dat zijn verrijzenislicht in jou mag blijven branden.Verbonden groetjes! Hieronder vind je een filmpje dat COMPAZ […]

Meer lezen

Black Friday

Peter D. die al vele activiteiten van COMPAZ volgde, maakte onderstaand lied voor “Black Friday”… we delen het ook graag met jullie. Mogen we op deze dag daadwerkelijk en biddend solidair zijn met lijdende mensen. In verbondenheid. Kinderen zullen niet meer spelende mensenzoon is doodmensen zullen niet meer etenniet delen van het brood. Vrouw, man […]

Meer lezen

Hindernissenparcours naar Pasen

Hindernissenparcours naar Pasen. Pasen is het feest dat niemand onverschillig kan laten… zeker als je bedenkt dat Gods Liefde uiteindelijk overwint, dat het Leven het haalt op de dood, dat het kwade niet het laatste woord heeft. Maar de weg naar Pasen lijkt wel op een zwaar en zo herkenbaar hindernissenparcours. Wie van ons kent niet […]

Meer lezen

Wat is je lievelingsboek?

Vertel mij wat je lievelingsboek of film is en ik ontdek wie je bent. Dit was het thema van het voorbije Augustinusleesgroepje. We begonnen de bijeenkomst met aan elkaar te vertellen welke boeken, films of Bijbelverhalen een unieke betekenis hebben in ons leven. Doorheen het vertellen over onze lievelingsboeken lichtte iets van ieders leven op. […]

Meer lezen

Getuigenis deelnemer leesgroep

  Vanaf de start van de Augustinusleesgroepjes van COMPAZ ben ik erbij. Op een zaterdagnamiddag in de adventsperiode van 2017, na een mooie lezing van Gaby Quicke in zaal De la Torre van AZ St. Jan – Campus Sint-Franciscus Xaverius te Brugge werden uitnodigingsbriefjes uitgedeeld om je in te schrijven voor een leesgroepje. Ik heb […]

Meer lezen

Biddende kring

Biddende kring rond mensen die ons gebed vragen Heel geregeld zijn er mensen die via de website, mail of telefoon van COMPAZ vragen om voor hun intenties te bidden. Hun vragen zijn zo gevarieerd als het leven zelf maar ze komen recht uit hun hart. Ze zijn een afspiegeling van hun diepste verlangens. Ze vragen […]

Meer lezen

Vraag aan jongeren en ouderen

Er is een heel mooi document uitgekomen rond ouder worden: onze toekomst met een vraag zowel aan jongeren als ouderen. Het trof mij hoe dat paus Franciscus jongeren oproept ot het volgende: Jongeren, ik zou jullie willen uitnodigen om een blijk van tederheid te sturen naar ouderen, vooral de meest eenzamen, thuis en in residenties, […]

Meer lezen

Uitnodiging voor de veertigdagentijd

Ria die deelneemt aan de Augustinusleesgroepjes stuurde ons de volgende reflectie bij het begin van de veertigdagentijd naar Pasen toe. Graag delen we die ook met jullie! Veertig dagenuitgelezen tijdom Hem weerop te gravenin mijin anderenopdat zijn lichtkan schijnenin en door mij in en door anderen ‘Binnen in me zit een heel diepe put. En […]

Meer lezen

Een eigen studentenkamer

Ik had het geluk om een halfjaar op kot te zitten bij de Zwartzusters te Brugge.  Op kot leerde ik toffe mensen kennen die voor elkaar open stonden en waaraan ik iets kon vragen. Ik herinner mij dat in het begin het brandalarm een paar keren is afgegaan, omdat we nog niet gewoon waren het […]

Meer lezen