Een tuin met vele mogelijkheden

 

De voorbije warme dagen hebben ons allemaal deugd gedaan.

De buitenlandse Erasmusstudenten vonden het leuk om in de tuin van de Zwartzusters samen te studeren, en natuurlijk ook te genieten van elkaars gezelschap. Er komen nog drukke weken met heel wat deadlines.

Ondertussen is het voor mij mooi om te zien dat er onder hen, over de verschillende landen heen, vriendschapsbanden zijn gegroeid. Voor hen is dat een waardevol surplus van hier op kot te zitten en de vruchten te kunnen plukken van de open sfeer en de vele kansen om elkaar te ontmoeten!