Woorden en tekens van bemoediging

Voor als je 5 minuten tijd hebt

Vandaag is het sacramentsdag… voor velen wellicht een dag zoals zoveel andere dagen. Voor anderen is het misschien een vage herinnering aan de sacramentsprocessies uit hun kinderjaren. Of misschien heb je zelfs nog nooit van dit woord gehoord. Sommige mensen, jong en minder jong, hebben de waarde van ‘aanbidding van het Heilig Sacrament’ weer ontdekt. Wat roept dat christelijk mysterie eigenlijk op?

Jezus beloofde ons om ons niet als wezen achter te laten. Hij schonk ons zijn Geest én zijn aanwezigheid in het Heilig Sacrament dat in zoveel kerken en kapellen permanent aanwezig is, ook in deze coronatijd.

Daar wacht Hij op ons, daar wacht Hij tot wij zijn geklop op de deur van ons hart horen en opendoen, Hem verwelkomen, zijn persoonlijke Liefde voor ieder van ons toelaten. Hij is geduldig en wacht.

Ben jij iemand die eens vijf minuten tijd hebt om je tot Hem te wenden, om zomaar bij Hem te zijn, in de stilte, als twee kloppende harten bij elkaar, in een unieke liefdesintimiteit die je leven een ander kleur zal geven?

Wil je je laten doordringen van een goddelijke liefde die in al zijn kracht ook naar jou toestroomt? Wil je ook je wederliefde schenken of gewoon tot rust komen bij Hem die je uitnodigt om de last van je leven niet alleen te dragen?

Het is dus heel eenvoudig, je mag er zijn zoals je nu bent om te worden wie je in zijn ogen ten diepste toe bent: kind van God, broer of zus van je medemens. Want ja, door tijd te maken voor stille aanbidding stap je ook in die onzichtbare kring van gelovigen wereldwijd die net zoals jij zitten bij de Bron en in hun hart dat Levende Water laten opborrelen die onze diepste levensdorst kan lessen.

Misschien denk je nu, bij mij is er geen kerk in de buurt of vandaag kan ik daar zeker niet binnen springen… welnu, verenig je dan met Zijn Aanwezigheid in alle kerken over heel de wereld, en aanbid Hem bij je thuis. Hij zal net zoals bij de Emmaeusgangers bij je binnenkomen en bij je aanzitten, en ook je hart zal ontvlammen als je een glimp van zijn aanwezigheid opvangt. Misschien word jij dan op jouw beurt iemand die aan een ander iets kan delen van het diepe mysterie van deze dag.

Augustinus heeft het ook meer dan eens aan zijn tijdgenoten proberen uit te leggen. Een bekende quote over het ‘Lichaam van Christus’ is: “Wees wat je ziet, en ontvangt wat je bent”.

Anne Desmet