In de kijker

Ga je mee op weg naar Pasen?

Beste tochtgenoot op de weg, Ga je mee op weg naar Pasen?Het is een tocht waar we op aswoensdag, vol goede moed aan beginnen,luisterend naar de eeuwenoude oproep om te bidden, te vasten en naastenliefde te beoefenen.Dat klinkt goed in de oren niet? Of misschien is het voor jou afgezaagd of juist helemaal nieuw.   […]

Lees meer

Interviews met Gabriël Quicke

Voor elk wat wils. “Van ontmoeting naar gastvrijheid”… dit is de titel van het recent verschenen boek van Gabriël Quicke. Hij gaf over die inhoud twee uiteenzettingen voor COMPAZ die we online plaatsten en die nog te beluisteren zijn https://www.youtube.com/watch?v=X8WudTDsjjY&t=4s https://www.youtube.com/watch?v=pSWGqvOwjzQ&t=393s Ondertussen verschenen er ook interviews met Gariël Quicke in Tertio, op de website Kerknet, […]

Lees meer

De nieuwe dageraad bloeit

Iemand van de Augustinusleesgroepjes stuurde ons het volgende citaat van Amanda Gorman: The new dawn blooms as we free itFor there is always lightIf only we’re brave enough to see itIf only we’re brave enough to be it De nieuwe dageraad bloeit als wij hem bevrijdenWant er is altijd lichtAls we maar dapper genoeg zijn […]

Lees meer

COMPAZ… 5 jaar onderweg

2 feburari  is de dag van het Godgewijde leven, een dag om dankbaar te zijn voor allen die van harte “ja” zeggen op de roeping van de Heer, om met heel hun leven te getuigen van wie Hij is. “De tuinier zorgt voor zijn bloemen, de boer zorgt voor zijn dieren, maar wie zorgt voor […]

Lees meer

Iemand ging me voor…

Gisteren liet een afgestudeerde studente mij weten dat ze de onderstaande quote gevonden had die nu voor haar van belang is: “Moge je de moed hebben om te breken met bepaalde levenspatronen die nu geen nut meer hebben in je leven”. Ik vermoed dat zij al heel wat meegemaakt heeft in haar jonge leven, om […]

Lees meer

De kus van de duif

Onlangs kwamen we online samen met het Augustinusleesgroepje van COMPAZ met als leidraad het boek van Gaby Quicke: Zorg voor de ziel. Augustinus inspireert. Een boek als leidraad nemen en daarover vanuit ons leven met elkaar delen, is heel verrijkend en levengevend. We delen graag enkele aspecten die daarin naar voren kwamen. We zochten vanuit […]

Lees meer

Tafel van ontmoeting en gastvrijheid

COMPAZ biedt u vandaag de twee opgenomen filmpjes aan met als gastspreker Gabriël Quicke rond het thema: Van ontmoeting naar gastvrijheid. Ze zijn te vinden op het youtube-kanaal van COMPAZ Brugge of via deze linken:     Deel 1 gaat over de plaats van ontmoeting; deel 2 over de tafel van gastvrijheid. Dit is ons […]

Lees meer

Kerstmijmering

Mijmerend zit ik bij mijn kinderlijke kerststal die mij aanspreektomdat hij uit een Heilig Boek tevoorschijn treedt. Het zo lang verwachte mensgeworden Woordwordt ook dit jaaruit pure menslievendheid aan ons geschonken. Met een hart vol verlangen, vol vreugde, vol verwonderingkom ik dichterbijen dank voor zoveel overvloedige genade op genadeons telkens weer gegeven. Maria, beantwoordde Gods […]

Lees meer