Wat is het raakvlak tussen Augustinus en Bijbel lezen, musiceren en een taal leren?

Hans van Reisen sprak op 10 november 2017 in Eindhoven op de namiddag van het Augustijns Verband i.o. over Augustinus als prediker. Heb jij in je boekenkast ook een ongelezen werk van Augustinus staan? Heb je al kennis gemaakt met korte fragmenten van zijn sprankelende Bijbeluitleg maar uiteindelijk toch één van zijn boeken terzijde gelegd omdat het te moeilijk bleek?

De spreker somde enkele moeilijkheden op. Augustinus heeft zoveel gepreekt en geschreven dat het toch moeilijk is om te weten waarmee je moet beginnen? Met zijn preken? Daar zitten mooie passages tussen maar er zijn er zoveel en verschiet niet sommige ervan zijn tientallen bladzijden lang. Bovendien schreef hij in de vijfde eeuw na Christus in een andere taal, vanuit een ander werelddeel en cultuur, in een andere periode van het christendom. Bovendien is het soms moeilijk om zijn gedachtegang te volgen omdat hij zoveel beelden en Bijbelse associaties over elkaar laat vloeien. Soms was hij of de snelschrijvers niet in goede doen, wat ook blijkt uit de tot ons gekomen teksten.

Maar wie zich door dit alles niet laat tegenhouden, kan doorheen zijn teksten echt Augustinus als mens ontmoeten en voeling krijgen met zijn levend geloof, zijn diepe wijsheid, zijn pastorale zorg. Je kan aangetrokken worden door zijn creatieve Bijbeluitleg, zijn diepzinnige theologie en zijn toegewijd pastor zijn. Zo kan je ontdekken dat Augustinus hot is anno 2017.

Het lezen van Augustinus heeft raakvlakken met Bijbellezen, bidden, liturgie vieren, musiceren, sporten, auto rijden, bridgen… Alle begin is moeilijk maar naarmate je het vaker doet wordt het interessanter, rijker, gemakkelijker. Veel goede moed!