Augustinus is hot! Anno 2017

‘Kick off’ Bijeenkomst Augustijns verband i.o. vrijdag 10 november 2017 van 11u30 tot 16u in Paterskerk Eindhoven. Augustinus als regelgever, als onderwijzer, als filosoof en als prediker wordt er door verschillende sprekers in de kijker geplaatst. Vanuit Brugge vertrekken we met een auto, vijf mensen kunnen meerijden: info@compaz.be

Het doel van het Augustijns Verband i.o. is om bruggen te slaan tussen organisaties, groepen en personen die zich verbonden voelen met Augustinus; elkaar te bemoedigen in het erkennen van de gemeenschappelijke inspiratiebron; netwerken uitbouwen rond activiteiten die raakvlakken hebben met Augustinus of met de Augustijnse spiritualiteit.

Naast organisaties of groepen zijn ook geïnteresseerde personen welkom. Inschrijven bij augustijnsverband@gmail.com
Meer info: Augustinus is hot 10.11.2017