Vervulling van een vurig verlangen. De dynamiek van het verlangen bij Augustinus (Zaterdagnamiddag 2 december 2017)

Met Augustinus op weg naar Kerstmis: 2 december 2017 door Pr. Gabriël Quicke

Vonken van verlangen borrelen soms op in ons hart en doen ons hart zingen. Wat de mens gelukkig maakt, komt niet van hemzelf, maar van iets wat hem overstijgt, schreef Augustinus al zoveel jaren terug.

GROEIEN IN VERLANGEN

AUGUSTINUS ONTDEKTE DAT GOD NAAR ONS VERLANGT

God is eerst en vooral barmhartig, want Hij heeft zijn oor tot mij geneigd” (Preek over psalm 114, 5).

Omdat wij geen weg hadden om tot de waarheid te komen, is de Zoon van God – altijd bij de Vader, altijd waarheid en leven – zelf de weg geworden”. Preek 141, 4.

GROEIEN IN VERLANGEN

Het leven van de christen is één heilig verlangen

Verlangen is de moederschoot van het hart… de dorst van de ziel”.  (Preken over het evangelie van Johannes, 40, 10).

“Het verlangen bidt altijd, ook al zwijgt de tong. Als gij altijd verlangt, dan bidt gij altijd. Wanneer slaapt ons gebed ?Slechts dan als ons verlangen verkoelt”. (Preek 80,7).

“Doorboord hebt Gij ons hart met de pijl van Uw liefde, en wij droegen Uw woorden mee, diep in ons binnenste gehecht” (Belijdenissen, IX, 2, 3).

Heb aandacht voor Christus die voor uw deur ligt” (Preek 25, 8).

 “Trek steeds verder, maak steeds vooruitgang” (Preek 269,15,18).

5 heel concrete tips om te groeien in verlangen

  • Door te waken bij het Woord van God. Als je vertrouwd bent met de Bijbellezingen van de adventsperiode en tijd maakt om ze te lezen, zal je ontdekken dat telkens iets anders je hart raakt, God spreekt tot jou persoonlijk doorheen zijn Woord. (Voor wie er nog niet vertrouwd mee is, kan het een start zijn om de adventslezingen en wat uitleg op internet te zoeken).
  • Door met heel je hart geregeld iets heel korts te bidden: ‘Maranatha’ = ‘Kom, Heer Jezus, kom’.
  • Door je bewust te zijn dat waar er twee of drie in Jezus’ naam aanwezig zijn, Hij in hun midden is. Misschien kan je afspreken om samen met iemand anders toe te leven naar Kerstmis toe!
  • Door het niet te ver te zoeken: ‘Heb aandacht voor Christus die voor uw deur ligt’. (Preek 25,8)
  • Door te beseffen dat je altijd kan verder trekken, dat je steeds vooruitgang kan maken, dat we pelgrims zijn hier op aarde om uiteindelijk thuis te komen bij God.

DRIE MODELLEN

JESAJA: HOPEN

Heel mijn hoop is alleen maar gevestigd op uw overgrote barmhartigheid”. (Belijdenissen, 10, 29, 40).

We willen geduldig wachten op wat we hopen, al hebben we het niet gezien. Daarom moet onze lamp de hele nacht branden” (Preek 37, 11).

 JOHANNES DE DOPER:  LIEFHEBBEN

Mijn taak is het te luisteren, Zijn taak is te spreken. Ik moet namelijk worden verlicht. Hij is het licht. Ik ben geheel en al oor, Hij is het Woord”.
(Preken over het evangelie van Johannes, 13, 12).

Johannes begreep dat hij een lamp was en hij was bezorgd dat die door een windvlaag van hoogmoed zou worden uitgeblazen” (Preek 293, 3).

  “Het Woord gaat naar het hart, de stem naar het oor” (Preek 293B, 2).

Niet het Woord zelf groeit, maar wij groeien in het Woord, maken voortgang in dat Woord, worden sterker in dat Woord” (Preek 293, A, 12).

MARIA: GELOVEN

Maria is niet de nacht, maar in zekere zin een ster in de nacht”  (Preek 223D, 2).

Ja, ook Maria zelf heeft door te geloven hem ontvangen, die zij door te geloven heeft gebaard…  Maria antwoordde vol gelovige overgave, terwijl zij Christus eerder ontving in haar geest dan in haar schoot

Maria heeft geloofd en wat zij heeft geloofd is in haar geschied. Laten wij ook geloven opdat ook ons heilzaam mag zijn wat toen is geschied” (Preek 215, 4).