Verrassende quote

God kijkt niet met zijn ogen, 
God kijkt met zijn hart.

En Gods liefde is dezelfde voor ieder mens,
ongeacht zijn godsdienst.

Zelfs als hij een atheïst is,
is het dezelfde liefde.

Op de laatste dag,
als er genoeg licht op aarde is
om de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn
zullen er veel verrassingen zijn!

Wie schreef dit? 
Velen zullen verwonderd zijn dat dit staat in een document van paus Franciscus Over broederlijkheid en sociale vriendschap p. 151.

Hoeveel hoop, kracht, troost spreekt daar uit,
voor mensen van deze tijd,
onderweg naar Pinksteren.