Nieuwe benoeming voor Gabriël Quicke

https://www.kerknet.be/bisschoppenconferentie/persbericht/gabriël-quicke-benoemd-tot-rector-van-sint-juliaan-der-vlamingen

Mgr. Gabriël Quicke volgt Hugo Vanermen op als rector van de Koninklijke Belgische Kerk en de Stichting Sint-Juliaan der Vlamingen in Rome © IPID

 

Mgr. Gabriël Quicke, tot nu toe president van het Heilige Geestcollege en het Leo XIII-Seminarie in Leuven, en professor aan de KU Leuven, Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, wordt met ingang van 1 september 2021 door de Bisschoppenconferentie van België benoemd tot rector van de Koninklijke Belgische Kerk en de Stichting Sint-Juliaan der Vlamingen in Rome en afgevaardigd beheerder van de Fondation Lambert Darchis Luik/Rome. Naast een lesopdracht, zal hij zich ook verder inzetten voor de christenen in het Midden-Oosten, en heel in het bijzonder voor de weeskinderen in Irak.

De bisschoppen drukken hun erkentelijkheid en waardering uit voor de huidige rector Hugo Vanermen, die na 24 jaar rectoraat zich ten dienste stelt van het Italiaanse bisdom Tivoli.

De bisschoppen wensen mgr. Quicke het allerbeste toe in zijn nieuwe zending.

IPID – Persdienst van de Bisschoppenconferentie
Brussel, donderdag 22 april 2021

 
 

 

Maar COMPAZ zal nog verder op zijn spirituele ondersteuning vanuit de Augustijnse spiritualiteit kunnen rekenen. 

Op zaterdagnamiddag 18 december 2021 om 14u komt hij in Brugge spreken rond het thema: “Van ontmoeting naar gastvrijheid”.

Hopelijk kunnen we tegen dan de activiteit weer live laten doorgaan.

Noteer alvast de datum, meer info volgt later!