There is a crack in everything

“We are all broken, that’s how the light gets in”, deze quote van Ernest Hemingway stuurde een studente mij na onze ontmoeting. Deze quote is voor haar een anker midden de woeste baren, een vuurtoren midden de storm van haar leven nu. Ik kende die quote in iets aangepaste vorm van Leonard Cohen: “There is a crack in everything, that is how the light gets in”.

Die quote verwijst naar hoe de realiteit van vele jonge mensen ook getekend kan zijn met serieuze pijnmomenten, een rugzak die ze overal meedragen, hoe succesvol ze soms ook zijn in hun studies. Hun zoektocht om zelfvertrouwen te veroveren, toch mooie relaties aan te gaan, een negatieve studie-ervaring om te zetten in een positieve tweede kans en hun dromen niet los te laten… vergt soms een dagelijkse worsteling. Gelukkig die jonge mensen die volwassenen durven vertrouwen, die durven hulp zoeken en die hun levenservaring willen bekijken vanuit bovenstaande quote.

Er is iets onafs in alles, iedereen draagt wel gebrokenheid mee in zijn of haar leven. Maar juist dat kan de opening en het vertrekpunt worden om te groeien, te leren, bij te sturen en nieuwe wegen te vinden.

Het deed mij ook denken aan de Bijbelse figuur Paulus. Hij was maar al te goed bewust dat hij een schat droeg in lemen vaten 2 Kor 4, 6-11. In een brief aan de Romeinen 8,28 deelde hij bovendien zijn diepste geloofsovertuiging: “Intussen weten wij dat voor wie God liefheeft, alles zich ten goede keert”. Ook Paulus was dus overtuigd dat tegenslag in welke vorm dan ook, niet het laatste woord moet krijgen, maar dat daar middenin wegen te leven zich openen, dat God ook daarin de mens rakelings nabij komt en blijft.

Deze studente die vertrouwd is met het christelijk geloof, liet mij zelfs verwoordden dat de verrezen Heer verschijnt met de tekenen van de kruiswonden in zijn verheerlijkt lichaam… niet alle gebrokenheid verdwijnt in één, twee, drie… maar geleidelijk aan kan die omgevormd worden tot een nieuwe werkelijkheid waar de nieuwe Lichtinval zin geeft aan alles, zelfs aan de diepste pijn. Net dat maakt dat we ten diepste toe onszelf kunnen zijn, weliswaar met broze plekken waardoor we tochgenoten levensecht nabij kunnen zijn en waardoor we hoop kunnen uitstralen midden het leven zoals het is. Pasen gebeurt ook nu, anno 2021 in Brugge.

Studentencoach Anne