Uitnodiging voor de veertigdagentijd

Ria die deelneemt aan de Augustinusleesgroepjes stuurde ons de volgende reflectie bij het begin van de veertigdagentijd naar Pasen toe. Graag delen we die ook met jullie!

Veertig dagen
uitgelezen tijd
om Hem weer
op te graven
in mij
in anderen
opdat zijn licht
kan schijnen
in en door mij
in en door anderen

‘Binnen in me
zit een heel diepe put.
En daarin zit God. 
Soms kan ik erbij. 
Maar vaker
liggen er stenen
en gruis voor die put, 
dan is God begraven.
Dan moet Hij weer
opgegraven worden.’

Het verstoorde leven
Dagboek van Etty Hillesum (1941-1943)
26.08.1941