Vraag aan jongeren en ouderen

Er is een heel mooi document uitgekomen rond ouder worden: onze toekomst met een vraag zowel aan jongeren als ouderen.

Het trof mij hoe dat paus Franciscus jongeren oproept ot het volgende: Jongeren, ik zou jullie willen uitnodigen om een blijk van tederheid te sturen naar ouderen, vooral de meest eenzamen, thuis en in residenties, zij die hun dierbaren al zoveel maanden niet meer gezien hebben. Beste jongeren, elk van deze ouderen is jullie grootouder! Laat hen niet alleen! Gebruik jullie liefdevolle creativiteit, telefoneer, maak videogesprekken, stuur berichten, luister naar hen […]. Stuur hen een knuffel.

Aan de ouderen vroeg hij, zoals het bij de profeet Joël staat om te blijven dromen, wat voor jongeren heel veel kan betekenen. Alleen dankzij ouderen kunnen jongeren hun wortels herontdekken, en alleen dankzij jongeren kunnen ouderen opnieuw dromen.

Paus Franciscus heeft herhaaldelijk gewezen op deze noodzaak, zowel voor de Kerk als voor de samenleving, en hij stelde voor om grootouders aan te moedigen om vrijmoedig te dromen: niet alleen om de hoop in hen te doen herleven, maar ook om de jongere generaties het levenssap te geven dat ontspringt uit de dromen van ouderen, een onvervangbare geheugensteun, om de toekomst verstandig te sturen.

Ouderen hun profetische rol ontnemen en hen om louter productieve redenen terzijde schuiven, leidt daarom tot een niet te berekenen verarming, een onvergeeflijk verlies van wijsheid en menselijkheid. Door ouderen aan de kant te schuiven, snijden wij de wortels af die de samenleving verder doet groeien en riskeren we dat ze door de kortstondige behoeften van het heden platgewalst wordt.

Wie het heel mooie document wil lezen vind het op Kerknet:

https://www.kerknet.be/sites/default/files/20210202%20Ouder%20worden%20onze%20toekomst.pdf