Biddende kring

Biddende kring rond mensen die ons gebed vragen

Heel geregeld zijn er mensen die via de website, mail of telefoon van COMPAZ vragen om voor hun intenties te bidden. Hun vragen zijn zo gevarieerd als het leven zelf maar ze komen recht uit hun hart. Ze zijn een afspiegeling van hun diepste verlangens. Ze vragen dat God hen zou vergezellen als ze zelf of hun dierbaren ziek zijn, als hun geliefden sterven, als ze een uitweg zoeken in complexe situaties, als ze hun kinderen om één of andere reden missen, als ze op zoek zijn naar een partner, als hun kinderwens onvervuld blijft, als ze een veilige woning willen vinden…

Midden de storm van hun leven of midden hun dagelijkse realiteit klampen ze zich vast aan een redder in nood, een engel op de weg, een sprankel hoop midden wanhoop. Dit zit diep verweven in het collectief bewustzijn en wordt hoe dan ook overgeleverd van generatie op generatie. Het is zoals in het religieuze liedje: Dan nog, dan nog, klamp ik mij, klamp ik mij, vast aan Jou; of je wil of niet, ik zal ‘red mij’, ‘red mij’ roepen, of zoiets als ‘heb mij lief’. (H. Oosterhuis).

Ingaande op die vragen is er een biddende kring van een 30-tal biddende vrouwen en mannen bereid om voor hun intenties te bidden. Hiertoe behoren religieuzen, oudere en jongere mensen, voor wie bidden in hun leven wortel heeft geschoten. Met een heel groot vertrouwen, diep geloof en waarachtige hoop brengen ze als voorsprekers de ontvangen intenties voor God. Ze gaan in de rij gaan staan van de voorsprekers in de Bijbel: Abraham, Mozes, de profeten, Maria en natuurlijk ook niet in het minst Jezus zelf. Ik heb voor u gebeden, opdat uw geloof niet zou bezwijken, zegt Jezus in zo’n stormmoment tot Petrus. Allen doen dit in het gelovig vertrouwen dat God luistert naar de ‘kreet van de arme’, dat Hij geen enkele bede zomaar naast zich neerlegt.

Af en toe krijgen we een berichtje terug over een goede afloop… soms zijn de levenssituaties ook zo complex dat er niet zomaar en een kant- en klare oplossing te vinden is. Maar wanneer dit inderdaad zo is, dan nog zijn we ervan overtuigd dat mensen biddend dragen in de storm, hun leven anders maakt. Want trouw is steeds God, wiens naam is Ik zal er zijn voor u… op één of andere manier. De Emmaeusgangers mochten zelfs ervaren dat in het luisteren van de tochtgenoot op hun weg, de verrezen Heer, hen rakelings nabij kwam… en Hij blijft dezelfde tochtgenoot gisteren, vandaag en morgen.

Mocht je je geroepen voelen om met ons, ook zo’n voorbidder te worden, dan kan je ons dat laten weten via compaz.brugge@gmail.com  We geven dan de ontvangen intenties door, alleen met de voornaam van de mensen, zodat jij ook op jouw manier – gewoon van bij je thuis – in verbondenheid met anderen, liefdevol mensen voor God kan brengen. Welkom in de kring!