Op weg naar de Bron

Vandaag was ik bezig om de leidraad op te maken voor de komende Augustinusleesgroepjes die gezien onze zorg om contacten te beperken en besmettingen te voorkomen uitgesteld worden of terug online gaan.

In het boek van Gaby Quicke over de Zorg voor de ziel, Augustinus inspireert, werd ik getroffen door het citaat van Augustinus op p. 94: 

Laat Christus in uw hart wonen,
laat zijn zalving in uw hart aanwezig zijn.
Anders zal uw hart verstikken in eenzaamheid
en omkomen van dorst
wanneer er geen bron is om het te laven’.

Misschien kan het ons aanzetten om in de komende periode naar Kerstmis,
onze honger en die van anderen te voelen, en
in verbondenheid met elkaar op weg te gaan
naar die aanwezige Licht- en Liefdesbron om die ook midden het leven zoals het nu is, te laten stromen.

Soms is de diepste vrijheid gelegen in de manier waarop wij met zowel de omstandigheden van ons eigen leven
als die van het maatschappelijk gebeuren omgaan.

Ik wens dat we met velen zijn die zittend bij de Bron,
liefdevol de hand reiken aan de ander rondom ons…
zo komt ook dit jaar Kerstmis dichterbij!

Een genadevolle adventstijd toegewenst.