Augustinusdag van het Augustijns Historisch Instituut

(Cc.logo.circle.svg Maarten Tossn)

De wereld zucht onder een pandemie, een vreemde periode waarin we afstand moeten houden en tegelijkertijd sterke nood hebben aan verbondenheid. We werden creatief in het vinden van manieren om die verbondenheid te ervaren.

Augustinus was sterk op zoek naar verbondenheid in een wereld die verdeeld was: religieuzen en niet-religieuzen, maar ook had de kerk te maken met manicheërs, donatisten, mensen die zich ook Christen noemden, maar niet alles onderschreven waar de kerk voor stond. Wij leven ook in een tijd van verdeeldheid: op politiek vlak, op het gebied van vaccinaties en mondmaskers, tussen protestanten en katholieken, en protestanten onderling verschillen ook van mening… Toch verlangen we allemaal naar verbondenheid.

We gaan in deze studiedag op zoek naar Augustinus’ gedachten over eenheid en verbondenheid en onderzoeken hoe hij ons nu kan begeleiden in onze eigen zoektocht naar eenheid en verbondenheid.

P. Bernard Bruning osa heeft in 2017 zijn doctoraat behaald aan de Katholieke Universiteit van Leuven met een verzameling essays over een thema dat hem zijn hele leven al bezig houdt, namelijk Unity and its limits in the thought of Augustine (Eenheid en haar beperkingen in het gedachtengoed van Augustinus). Hij leidt ons in in de denkwijze van Augustinus over eenheid – Augustinus heeft op filosofische wijze over het concept eenheid nagedacht, en werkte de gedachte ook uit op een meer relevante en toegankelijke manier uit voor de gelovigen in zijn tijd. Augustinus deed dit in verschillende werken en zeker preken.

Ds. Jan Bernard ten Hove is hervormd predikant en doctoreerde in 2020 aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op basis van zijn proefschrift ”Koren en kaf op de dorsvloer. De kerk in het licht van het laatste oordeel”. Hij legt voor ons de link van Augustinus ideeën over eenheid en verdeeldheid met zijn ervaringen als dominee, én met zijn doctoraatsonderzoek.

Ilse Van Gorp is adjunct van de bisschoppelijk gedelegeerde en verantwoordelijk voor pastoraat in de ziekenhuizen. Ze staat ook in voor de opleiding van de kandidaat pastoraal werkenden (KPW) en voor de praktijkbegeleiding van alle pastores. Ze spreekt vanuit haar ervaring met en in het pastoraat over eenheid in de veelheid en legt op persoonlijke wijze de link met Augustinus.

Ds. Ingrid van Neer-Bruggink is classica, en binnen het Augustijns Instituut contactpersoon voor augustijnse spiritualiteit en hoofdredacteur van het Augustijns Forum. Ze diept voor ons Augustinus’ ideeën over eenheid uit aan de hand van de Regel die hij opstelde voor groepen mensen die samen hun leven wilden weiden aan God en aan de mensen om zich heen.