Liefde-volle tijd

In aanloop naar de christelijke feesten van Allerheiligen en Allerzielen,
werd ik getroffen door een citaat uit het boek van Gaby Quicke over De zorg voor de ziel. Augustinus inspireert.

Op pagina 82 lees ik:

Loop maar, Ik zal je dragen.

Wat is de liefde groot!
De ziel van de Schrift, de kracht van de profeten,
het heil van de geloofsmysteries,
de basis van de wetenschap, de vrucht van het geloof,
de rijkdom van de armen,
het leven van de stervenden.

Als we erbij stilstaan is Liefde inderdaad
datgene wat ons leven hier op aarde een diepe zin geeft,
datgene wat blijft, ook als we sterven,
datgene wat ons wenkt naar de Overkant,
en wat de band blijft tussen hier en ‘ginder’.

Daarom aan jullie allen, een liefde-volle tijd toegewenst.
In verbondenheid!