Start Augustinusleesgroepjes

We zijn opnieuw van start gegaan met drie maandelijkse Augustinusleesgroepjes: één op een dinsdagavond, één op een woensdagavond en één op een woensdagnamiddag online.

Als leidraad nemen we een recent boek van Gabriël Quicke, Zorg voor de ziel. Augustinus inspireert
In een groepsgesprek over de betekenis van deze titel, verwoordde Christine,
ik versta dit als: “zorg voor mij, helemaal”. 

Augustinus nodigt ons uit:
Moge ieder die dit leest met mij meegaan waar hij even zeker is als ik;
moge hij met mij zoeken, waar hij evenzeer twijfelt als ik;
moge hij tot mij terugkeren waar hij zijn dwaling erkent;
moge hij mij terugroepen waar hij mij ziet dwalen.
Zo gaan wij samen de weg van de liefde
te streven naar Hem van wie geschreven staat :
Zoek altijd zijn gelaat. (Citaat uit boek Zorg voor de ziel, p. 44).

Trui en Catharine verwoordden het op hun manier:
Door te luisteren naar oude woorden, in een nieuwe tijd,
verschijnt een glimlach op ons gezicht,
met de zon als krijt,
en ontstaat een stralend licht.

Wie graag nog aansluit, kan contact opnemen via compaz.brugge@gmail.com Welkom!