Aankondiging digitaal geschenk van COMPAZ op Driekoningen

Aankondiging van twee filmpjes van de Augustinusnamiddag van COMPAZ die als digitaal geschenk online zullen geplaatst worden op Driekoningen – 6 januari 2022.

Het thema is: Van ontmoeting naar gastvrijheid. Gabriël Quicke is de gastspreker en Paul De Baere geeft een artistieke weerklank aan dit thema met dwarsfluitspel. We konden de Augustinusnamiddag niet live laten doorgaan en hebben de twee uiteenzettingen van Gabriël Quicke opgenomen in de kapel van O.L.V. van Blindekens te Brugge, met de leden van de ondersteuningsgroep als toehoorders. 

Bovenstaand filmpje kadert alvast dit gebeuren.