Liefde is een kwestie van een levenshouding en een keuze

 

Deze namiddag kwamen we samen met het Augustinusleesgroepje van de woensdagnamiddag bij de Zwartzusters in Oosterlingenplein 5 te Brugge. We lezen het boek van Hans Alderliesten, Heb lief en doe wat je wil. Augustinus als psycholoog.

Vandaag was het thema: Hoe kan ik goed leven? Vier inzichten vormden de leidraad: Bedenken en bedanken; Liefde overwint alles; Tevreden met genoeg; Balans en rust zijn tweelingen.

We begonnen met het delen van welk inzicht ons het meest aansprak en hoe dit in ons leven verankerd zit. Vervolgens lieten we Augustinus aan het woord. Hoewel het stukje uit de Stad van God filosofisch van aard was, waren de andere stukken uit zijn Belijdenissen of de commentaar op het evangelie van Johannes heel concreet:

Bemin en doe wat je wilt:
wil je zwijgen, zwijg uit liefde,
wil je schreeuwen, schreeuw uit liefde,
wil je corrigeren, doe het uit liefde,
wil je vergeven, vergeeft uit liefde.
Draag de bron van liefde in je hart,
want uit liefde kan alleen het goede voortkomen.

Tijdens de koffiepauze deelden we een stukje van ons leven met elkaar. De hartelijke gastvrijheid van de zusters maakte de bijeenkomst diepmenselijk.

In het laatste deel gingen we in op één van de vragen die de auteur bij ieder inzicht stelt. Deelnemers kozen onder andere om iets te delen over de volgende vragen:

 • Neem een probleem en een uitdaging in je gedachten waar je momenteel mee te maken hebt.
  Doe een stap terug: hoe heeft het zover kunnen komen?
  Doe vervolgens een stap vooruit: wat zou je kunnen doen om hiermee om te gaan?
 • Wat heb je teveel in je leven? En waar heb je tekort aan?
 • Voel je liefde voor de mensen voor wie je verantwoordelijk bent?
 • Wat doe je om gezond te blijven?

Ze mochten ook delen wat hen het diepst had geraakt:

 • Ken uzelf en u beseft dat u iemand nodig hebt die u dieper kent dan u uzelf kent. Augustinus
 • Ontdekt was je gekregen hebt, neem wat je nodig hebt, en alles wat je overhebt is wat de ander nodig heeft. Augustinus
 • Liefde is een kwestie van een levenshouding en een keuze.
 • Na het volbrengen van onze werken, zullen we rust vinden in U. Augustinus

Iedereen ging met een goed gevoel naar huis, dankbaar voor de openheid rond geloof en zingeving. We kijken uit naar de bijeenkomst van volgende maand op 17 april!