Black Friday

Peter D. die al vele activiteiten van COMPAZ volgde, maakte onderstaand lied voor “Black Friday”… we delen het ook graag met jullie. Mogen we op deze dag daadwerkelijk en biddend solidair zijn met lijdende mensen. In verbondenheid.

Kinderen zullen niet meer spelen
de mensenzoon is dood
mensen zullen niet meer eten
niet delen van het brood.

Vrouw, man en kinderen
schrikken van zoveel geweld
Een dosis hoop en liefde
werd aan het kruis geveld.

Hij vertelde een boodschap van liefde
in een wereld vol van haat
Maar niemand die echt luisterde
er werd te veel gepraat.

Enkel kleine kinderen
die hadden het gehoord
de groten bleven stom
ze hebben hem vermoord.

De zon zal niet meer schijnen
op een berg om 3 uur
Een idealist moest verdwijnen
een rots, een bron, een vuur.

En eenmaal door iedereen verlaten
dan voelde hij zich rot
al was hij de messias,
de enige zoon van God.