Zalig Paasfeest!

In de Paasnacht bidden christenen:

Voltrek in stilte uw verrijzeniswerk. 
Laat elk met eigen ogen zien
hoe Gij opricht wat geknakt is
opnieuw doet leven wat afgestorven is
en tot voltooiing brengt
de nieuwe schepping van Jezus Christus, onze Heer.
Zalig Paasfeest… 50 dagen lang!

Dat zijn verrijzenislicht in jou mag blijven branden.
Verbonden groetjes!

Hieronder vind je een filmpje dat COMPAZ maakte voor deze avond.
Ook te vinden op youtube-kanaal van COMPAZ.