Wat is je lievelingsboek?

Vertel mij wat je lievelingsboek of film is en ik ontdek wie je bent. Dit was het thema van het voorbije Augustinusleesgroepje. We begonnen de bijeenkomst met aan elkaar te vertellen welke boeken, films of Bijbelverhalen een unieke betekenis hebben in ons leven. Doorheen het vertellen over onze lievelingsboeken lichtte iets van ieders leven op. Raad maar eens waarom deelnemers deze boeken naar voren brachten: Het verstoorde leven van Etty Hillesum, Thuiskomen van Henri Nouwen, In therapie bij Jezus van Anselm Grun, Tot in onze diepste diepten van Simone Pacot, De kracht van God van Eric Vandenberghe, De ontembare vrouw van Clarissa Pinkola Estes enz.

De auteur van ons boek On the road with Saint Augustine verduidelijkte dat verhalen beantwoorden aan onze menselijke honger om gekend te worden, een plaats te vinden in het leven, een oriënterend verhaal te ontdekken of onze identiteit verder op te bouwen. In Augustinus’ bekeringsverhaal speelden boeken ook een belangrijke rol. Meer nog hij ontdekte hoe het Woord van de Bijbel niet alleen iets vertelt over God maar tevens ook zo krachtig is dat het in ons bewerkt wat het zegt… het Woord als sacrament, als God die via dat Woord ons omvormt, geneest, thuis laat komen, bevrijdt.

Voor Augustinus die filosofisch en wetenschappelijk gevormd was, was het tevens een hele ommekeer om de Bijbelse taal en vooral de taal van de psalmen intensief te leren. Die taal was voor hem een gave die hij zich eigen kon maken. In de psalmen gaf God hem woorden om tot Hem te kunnen spreken.

De auteur James K.A. Smith kwam via Augustinus de volle draagwijdte op het spoor van wat Benedictus XVI ooit verwoordde: Het christendom is geen intellectueel systeem, geen verzameling dogma’s of moralisme. Het christendom is een ontmoeting, een levensverhaal.

In die overtuiging schreef Augustinus dan ook zijn Belijdenissen. Augustinus probeert ons niet alleen te overtuigen, maar ook te ontroeren en ons uit te nodigen om medereizigers te worden. Daarvoor gebruikt hij de taal van liefde en poëzie. Hij schrijft dit boek om te voorkomen dat mensen wegzinken in de slaap van wanhoop. Als jij zou zeggen: Dit gaat mijn krachten te boven, pleit Augustinus: Wanhoop niet, luister naar mijn verhaal, als ik genade vond, dan kan jij dat ook! Hij getuigt verder: Mijn hart was rusteloos totdat het rust vond in U, mijn God.