Hoe sta jij in het leven?

Vorige week bespraken we het laatste hoofdstuk van het boek On the road with Saint Augustine. Er zat een tegenstrijdigheid in deze avond. Enerzijds ging het over de dood en rouwen… maar anderzijds ook over hoe dat we in het leven staan en over wat onze diepste hoop is. Ja, het één hoeft het andere helemaal niet uit te sluiten, integendeel. Augustinus heeft meer dan een keer zijn gedachten daaromtrent geformuleerd, en zoals zo dikwijls veranderde zijn visie ook met het ouder worden. Kenmerkend is dat hij al heel vroeg geconfronteerd werd met het overlijden van twee vrienden, van zijn vader, van zijn zoon, van zijn moeder… Je zou voor minder dichtbij de realiteit komen dat het verlangen om eeuwig te leven, een verlangen is om te leven, om lief te hebben, om gelukkig te zijn, eerst en vooral al hier en nu.

Onze auteur die op vele manieren op weg gegaan is met Augustinus, sluit zijn boek af met het thema Thuiskomen. Wat als we in het hier en nu al mogen op vertrouwen dat er Iemand is die ons komt zoeken, en die ons het geschenk van zijn aanwezigheid geeft, voor de rest van onze levensweg… en zelfs ook daarna. Zou dat niet heel ons leven kunnen doordringen en een hoopvolle richting geven?

We beslisten om in september opnieuw te starten met twee maandelijkse Augustinusleesgroepjes: één op dinsdagavond en één op woensdagnamiddag. Dan nemen we terug een ander boek als leidraad: Zorg voor de ziel. Augustinus inspireert. Het is een boek van Gabriël Quicke dat inspiratie aanreikt zowel aan opvoeders als zielzorgers, vanuit een visie dat daarin plaats is voor iedereen. Indien je – hopelijk live – wilt meedoen, kan dat. Je bent welkom in Genthof 15 te Brugge! Als er voldoende interesse is, starten we ook een online leesgroepje op een ander moment. Meer info kan je verkrijgen via compaz.brugge@gmail.com