Een internationale studentenontmoeting

Onlangs kwamen we samen met enkele studenten. Gelukkig konden we elkaar in het Engels ontmoeten, want onze moedertaal was Lets, Frans, Braziliaans en Nederlands. Maar niets belette ons om over de grenzen van landen en continenten heen, samen een stukje weg af te leggen, elkaar te leren kennen en uit te wisselen wat ons samenbracht hier in Brugge, op kot bij de Zwartzusters.

Een avondwandeling langs de vesten, de autovrije Langestraat en de reien was een unieke gelegenheid om aan elkaar te vertellen hoe we deze tijd beleefden. Het was boeiend om vanuit verschillende hoeken naar ‘het’ hedendaags internationaal conflict te kijken. De studente uit Brazilië landde in België toen de eerste bom viel, wat op haar een enorme indruk maakte. Iemand anders had geen woorden voor het feit dat het fundament van vrede zo abrupt verstoord werd.

Toen we terugkwamen had zr. Christine voor warme pannenkoeken met chocomelk gezorgd. Ons gesprek kon verdergaan.

We sloten de avond af met even stil te staan bij zelfgekozen quotes waarbij we de diepte indoken en aan elkaar vertelden wat onze diepste beweegredenen in het leven zijn.

Hoe hoopgevend was het dat jonge mensen kozen om hun leven niet te laten beheersen door vrees, maar door vertrouwen om anderen te ontmoeten, om met een open geest ervaringen vanuit verschillende perspectieven op te doen, om te vertrouwen dat ze ook verder kunnen in deze tijd… zeker wanneer we ons met elkaar verbinden, onze diepste inspiratie delen en elkaar ondersteunen.

Heel dankbaar en verrijkt gingen we elk naar ons eigen stekje, uitkijkend naar een volgende ontmoeting!

Voor de geïnteresseerden, de gekozen quotes waren:

The fears we don’t face becomes our limits.

So much of what you are is where you’ve been

Only the open-minded get to experience the world from many perspectives.

Trust the timing in which things are happening.

Beautiful minds connect – inspire – support.