Augustinus: Win de vrede door de vrede

Op het Mariafeest van vrijdag 25 maart bidt de paus en de Kerk wereldwijd om vrede.

Augustinus’ uitspraak klinkt plots heel actueel:
‘Het is roemrijker de oorlog te doden met het woord dan met het zwaard,
de vrede te winnen met de vrede dan door de oorlog’.

Volgens paus Franciscus zijn er geen winnaars in een oorlog en is de mensheid de grote verliezer.

 

De paus schreef een prachtig gebed tot Maria… hieronder volgt een stukje eruit.

O Maria, Moeder van God en onze Moeder, in deze tijd van beproeving wenden wij ons tot U.

Gij zijt onze Moeder, Gij houdt van ons en Gij kent ons. Gij weet wat er in ons hart omgaat.
Moeder van barmhartigheid, hoe vaak hebben wij uw tedere zorg en uw vredebrengende nabijheid niet ervaren!
Gij houdt nooit op ons de weg te wijzen naar Jezus, de Vredevorst.


Toch zijn we afgeweken van de weg naar vrede.
De lessen die we getrokken hebben uit de tragedies van de vorige eeuw,
de miljoenen slachtoffers van de twee wereldoorlogen, zijn we vergeten.
We hebben de verbintenissen die we als Gemeenschap van Naties zijn aangegaan, verloochend.
We hebben de vredesdroom van volkeren en de hoopvolle verwachtingen van jongeren verraden.
We werden ziek van hebzucht, we dachten alleen aan onze eigen nationalistische belangen en
lieten toe dat onverschilligheid en egoïsme ons verlamden.

Wij kozen ervoor God te negeren, met leugens te leven, agressie aan te wakkeren,
onschuldige levens te nemen, wapens op te slaan.
We vergaten daarbij zorg te dragen voor onze naaste en voor ons gemeenschappelijk huis.
Met oorlogen hebben we de tuin van de aarde verwoest.

Door onze zonden hebben wij het hart verwond van onze hemelse Vader,
die verlangt dat we broeders en zusters zijn.
We zijn onverschillig geworden voor alles en iedereen, behalve voor onszelf.
Vol schaamte roepen wij uit: vergeef ons, Heer!

 

Wij hebben onze menselijkheid verloren en het geschenk van de vrede verkwanseld.
We hebben ons hart geopend voor geweld en vernielzucht.
We hebben dringend uw moederlijke hulp nodig.

 

O Maria, luister dan naar ons gebed.
Ster der zee, laat ons niet vergaan in de storm van de oorlog.
Ark van het Nieuwe Verbond, toon ons mogelijkheden en wegen van verzoening.
Koningin van de hemel, herstel Gods vrede in de wereld.
Verdrijf de haat, bedaar de wraaklust en leer ons vergeven.
Bevrijd ons van oorlog, bescherm onze wereld tegen het gevaar van kernwapens.
Koningin van de rozenkrans, wek in ons het verlangen om te bidden en lief te hebben.
Koningin van alle mensen, toon de volkeren de weg van broederlijkheid.
Koningin van de vrede, verkrijg vrede voor onze wereld.

 

U kan heel het gebed lezen op:https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/nieuws/paus-wijdt-oekra%C3%AFne-en-rusland-toe-aan-onbevlekt-hart-van-maria