De kus van de duif

Onlangs kwamen we online samen met het Augustinusleesgroepje van COMPAZ met als leidraad het boek van Gaby Quicke: Zorg voor de ziel. Augustinus inspireert.

Een boek als leidraad nemen en daarover vanuit ons leven met elkaar delen, is heel verrijkend en levengevend. We delen graag enkele aspecten die daarin naar voren kwamen.

We zochten vanuit ons leven een antwoord op de vragen: Als iemand je zou vragen wie of wat is de Heilige Geest? Wat doet Hij? Wat zou je daarop antwoorden? Opvallend was dat korte gebeden of liederen voor ons daarop een antwoord kunnen zijn en zelfs de dragende kracht in ons leven worden: “Kom Heilige Geest”; “O bron van Liefde, Geest die leeft, die overvloed van gaven geeft, vervul met liefde ziel en zin, onsteek uw vlammen binnenin”; “Licht dat vol van zegen is, schijn in onze duisternis, neem de harten voor U in”. De Heilige Geest maakt ook dat Gods Woord voor ons levend wordt, ons inspireert, ons raakt en geneest. Dit wordt het fundament van ons leven… wat er ook gebeurt. Niets kan ons scheiden van Gods Liefde.

Augustinus gebruikt het beeld van duiven die elkaar kussen als symbool van vrede. Iemand wil vanuit die gedachte leven en naar anderen toegaan, zeker in onze tijd waar juist de tegenstellingen tussen mensen uitvergroot worden. In een preek verwoordt Augustinus dat vrede kan gesymboliseerd worden door duiven die elkaar kussen: “Let er eens op hoe graag tortelduiven bij elkaar zijn. Overal vliegen ze met elkaar, zoeken samen voedsel… Ze houden de liefde in ere, ze kreunen van liefde en al kussend verwekken ze jongen. De kus van de duif bevordert de vrede, eenvoud, goedheid, tederheid, geduld en hoop.” (p. 120).

De woorden van psalm 133: “Hoe goed en weldadig is het als broeders in eenheid samen te leven”… benadert Augustinus als een kreet van God, een kreet van de Heilige Geest, een profetische kreet. Hoe verlangt Hij dat er vele mannen en vrouwen zijn die daar met heel hun leven een antwoord op geven. (p.126).

Dit alles en nog veel meer nemen we mee om er verder in verbondenheid met elkaar van te leven. Augustinus geeft ons nog een laatste aansporing: “Als je wilt leven door de Heilige Geest, bewaar dan de liefde, heb de waarheid lief, verlang naar eenheid en je zal de eeuwigheid bereiken”. (p. 125).