Boekvoorstelling: Feest vieren met Augustinus

Gabriël Quicke heeft recent een nieuw boek over Augustinus uitgegeven: Feest vieren met Augustinus. Laat de liefde de wacht houden.

Kerstmis, Pasen, Pinksteren. Ze geven aanleiding tot cadeaus, lekker eten of gewoon een extra dag vrij. Steeds meer verliezen deze speciale momenten hun christelijke verbinding. Maar wat is de oorspronkelijke zin en betekenis van deze christelijke feesten? Een herbronning dringt zich op. De grote kerkvader Augustinus dient daarbij in dit boek als gids. Hij herinnert ons eraan dat deze feesten een meerwaarde bieden ver voorbij de grenzen van consumptie en vermaak.

Zonder afbreuk te willen doen aan het belang van volkse culturele gewoontes en waarden als vriendschap en verbondenheid tijdens de kerstdagen, vertelt Kerstmis ons over de geboorte van Jezus Christus, het Woord van God dat mens is geworden, ter wille van ons heil. Pasen kunnen we niet begrijpen zonder de initiatieperiode van veertig dagen, de zogenaamde vastentijd en de hoopvolle getuigenis dat de Gekruisigde Christus verrezen is en leeft. Met het feest van Pinksteren ontvangen we de inspirerende kracht van de Heilige Geest, de bezieling van ons engagement, het haardvuur dat moet worden aangewakkerd. Ten slotte daagt de aandacht van Augustinus voor de martelaren ons uit om zelf daadwerkelijk te getuigen, niet alleen met woorden, maar vooral met ons leven en onze daden.

Vanaf september 2023 zullen we met COMPAZ dat boek als leidraad nemen voor de Augustinusleesgroepjes. Mocht je er graag bij zijn, laat het ons weten! Compaz.brugge@gmail.com