Bijbelgroepje vanuit en naar het leven toe

Gisteren kwamen we met enkele vrouwen samen in het Bijbelgroepje van COMPAZ. Als leidraad namen we het roepingsverhaal van Mozes uit Exodus. Zoals altijd vertrokken we eerst vanuit het leven en keerden we er natuurlijk ook weer naar terug. 

We deelden aan elkaar welke naam wij geven aan de Overstijgende, hoe dat we Hem in ons concrete leven al op het spoor gekomen zijn. ‘Wees er of Wezer’… ‘Ik ben er nu en altijd’ was o.a. één van de namen die klonken. Tevens vertelden we welke noden wij zelf zien in onze omgeving en wat we daaraan proberen te doen. Veel mensen ervaren nu een zekere angst in verband met het hele wereldgebeuren, maar ook in verband met de inflatie en de onzekerheid die dit alles meebrengt. De nood aan zingeving duikt meer en meer op. Voor iemand die al heel haar leven in de ziekenzorg staat, blijven pater Damiaan en moeder Theresa grote figuren die de fysieke, psychische en geestelijke noden van zieken of melaatsen gezien en beantwoord hebben.

Bij de passage over God die de ellende van zijn volk ziet en de jammerklachten om zijn verdrukkers hoort… legden we de tekst uit het boek van Tomas Halik Niet zonder hoop. Hij schrijft: De ware God komt nooit als vervanging of als concurrent van onze vrijheid… Hij doet juist beroep op onze vrijheid en vertrouwt ons de verantwoordelijkheid voor zijn zaak toe in de vorm van een roeping en een belofte. Hij garandeert niet dat de zaak waartoe Hij ons oproept pijnloos zal verlopen en evenmin dat het een stralend succes zal zijn. Hij belooft slechts: Ik zal bij je zijn. p. 26-27

Toen we zelf stilstonden bij de vraag of we ooit het geschenk van de hoop gekregen hebben als brood voor onderweg, vertelde iemand hoe ze in moeilijke situaties telkens teruggrijpt naar de inspiratietekst Hoop van Havel.

Diep in onszelf dragen wij hoop.
Als dat niet het geval is, is er geen hoop.

Hoop is een kwaliteit van de ziel en
hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt.

Hoop is niet voorspellen of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
verankerd voorbij de horizon.

Hoop in deze diepe en krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat,
of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.

Hoop is ergens voor werken omdat het goed is,
niet omdat het kans van slagen heeft.

Hoop is niet hetzelfde als optimisme;
evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen.

Het is de zekerheid dat iets zinvol is
onafhankelijk van de afloop, onafhankelijk van het resultaat.

Jullie kunnen zich wel voorstellen dat elkaar mogen ontmoeten rond een Bijbelverhaal geplaatst in ons leven heel deugddoend was. We sloten de avond af met een lekkere maaltijd waarvoor zr. Christine gezorgd had. In verbondenheid verder onderweg!