Augustinusleesgroepjes: een rijke ervaring

Deze namiddag was het de laatste namiddag van deze reeks van het Augustinusleesgroepje rond het boek: Schrijf me en ik stuur je antwoord.

Ons samenzijn begon met het delen van een moeder, die haar vijftigjarige zoon na ziekte onlangs had moeten afgeven. Ze verwoordde hoeveel deugd ze had, aan wat andere mensen haar deelden.

Iemand stuurde haar de laatste bladzijde van het boek Lot, van de Joodse schrijfsteer Zruya Shalev.

Huil niet langer, droog je tranen, mijn dochter…
Laat het toeval toch geen noodlot worden, mijn dochter,
want ons leven is onberekenbaar en willekeurig,
het zal altijd elke orde verstoren en spotten met iedere duiding,
en juist daarom is het sterker dan welk verlies dan ook.

In de groep was er zoals altijd een betrokken en respectvolle openheid op de ander, een delen van aspecten van het leven zoals het is. Een manier om de spiritualiteit van Augustinus ook naar ons leven toe te brengen en dit in alle rust. Niet in een gejaagdheid, niet met de dominantie van enkele personen die graag zichzelf horen spreken en de anderen die er zwijgend bijzitten.

En net dat maakt zo’n gebeuren telkens uniek, telkens anders.

Vandaag kwam heel sterk naar voren hoe dat het christelijk geloof een houvast, een toevlucht, een zekerheid kan zijn midden de snel veranderende wereld. Terugblikkend mogen we soms ook ontdekken welke rode draad de gelovige verbondenheid met Jezus, de drie-ene God, is in ons menselijk onderweg zijn. Te weten dat Christus dezelfde blijft gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid is een onuitputtelijke schat.

En tegelijkertijd mogen we er ons voor hoeden dat ons hart niet onvrij wordt door wrok, maar gaandeweg steeds milder… Als mensen delen we het lot van de mensenfamilie, maar het is anders als we met een levensperspectief leven, dat verder gaat, voorbij de dood.

We mogen inzien dat we delen in de stad van de mens,
en onderweg zijn naar de stad van God, naar het Rijk van God.
De koning van dat rijk is de waarheid,
de wet van dat rijk is de liefde,
en zijn bestaan duurt eeuwig.
Zin om mee te gaan?

We starten in september 2023 een nieuwe reeks. Dan lezen we het boek van Gaby Quicke:
Feestvieren met Augustinus. Laat de liefde de wacht houden. Welkom!

Hierboven groeten de mensen van het leesgroepje van de dinsdagavond jullie!