Voorstelling sprekers Augustinusnamiddag 26/8

Graag geven we een korte voorstelling van de sprekers op de Augustinusnamiddag van zaterdag 26 augustus in het Grootseminarie van Brugge. Ze zullen ons echt wel meenemen in het hedendaags onderwerp: Augustinus’ kompas in crisistijd: Nederigheid, Eerlijkheid, Gastvrijheid.
Welkom! Hoe inschrijven vindt u op de affiche hierboven.
 
Anthony Dupont (°1979) is als onderzoekprofessor christelijke oudheid verbonden aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. In zijn onderzoek en onderwijs beklemtoont hij de rijke diversiteit van het vroege christendom.
 
Dupont is houder van de Leerstoel Augustinus van Hippo. Hij combineert fundamenteel onderzoek naar Augustinus’ tijd en geschriften met een engagement om Augustinus’ denken uit te leggen voor een breder publiek. Hierbij baseert hij zich op Augustinus, die zijn eigen complexe ideeën zelf toegankelijk probeerde uit te leggen aan zijn eigen parochianen in zijn preken.
 
 
Patricia Adriaens (°1966) is door de lezers van de Krant van West-Vlaanderen verkozen tot de Krak van Brugge, 2022.
Zij behaalde een Master in de Handels- en Financiële Wetenschappen aan de KU Brussel. Sinds 1989 is ze gedelegeerd bestuurder van het Oostkamps bedrijf Fribona. De warmste diepvriesleverancier die zich vooral richt tot grootkeuken en partner om samen ideeën uit te werken. Ze is ook rechter in ondernemingszaken in Brugge.
 
Haar sociaal engagement vertaalt zich in haar inzet als voorzitter van Groep Gidts vzw (Maatwerkbedrijf Mariasteen en Dominiek Savio in Gits). Daarnaast is ze ook bestuurder bij Open Balie, het Streekfonds West-Vlaanderen en Logia.
Bruggen leggen met kansarmen is daarin de rode draad.
 
Maatschappelijke uitdagingen zijn volgens haar: iets doen aan de kloof die de digitalisering veroorzaakt, de groeiende vereenzaming, de toenemende kloof tussen rijk en arm en het stimuleren van vrijwilligerswerk.