Augustinus’ visie op de moeder van Christus

Het bedevaartsoord van onze-lieve-vrouw van Scherpenheuvel nodigt u uit voor de elfde Scherpenheuvellezing.
DE ELFDE SCHERPENHEUVELLEZING
Augustinus’ visie op de moeder van Christus door mgr. Gabriël Quicke, met een inleidende reflectie door prof. dr. Hans Geybels

Op vrijdag 18 oktober 2019 om 19 uur
Onthaalcentrum De Pelgrim, Isabellaplein 15b in Scherpenheuvel

Inschrijven kan via e-mail: pastoor@scherpenheuvel.be – meer info op bovenstaande link.

Gabriël Quicke bestudeert al vele jaren Augustinus en zal in de Scherpenheuvellezing van 2019 ingaan op Augustinus’ denken over en visie op Maria.

Augustinus tekent Maria als moeder van de Heer. Haar moederschap bestaat op de eerste plaats in haar geloof. Maar Maria is ook altijd maagd. Augustinus staat hierbij vooral stil bij de spirituele dimensie van de maagdelijkheid van het hart. Maria ontving Christus eerst in haar hart vooraleer Hem te ontvangen in haar schoot.

Augustinus ziet Maria als ‘de waardigheid van de aarde’, een heilig en voortreffelijk lid van de Kerk. Maria is model of type van de kerk omwille van haar geloof, haar liefde, haar nederigheid en haar gehoorzaamheid.

Maria is eerst en vooral een vrouw van geloof: “Maria heeft geloofd en wat zij heeft geloofd is in haar schoot geschied. Laten wij ook geloven opdat ook ons heilzaam mag zijn wat toen is geschied” (Preek 215,4).