Augustinus: leraar van de vrede (Zaterdagnamiddag 14 december 2019)

door E.P. Pierre-Paul Walraet.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dove-3426159__340.jpg

In een tijd naar Kerstmis kan Augustinus ons inspireren. Hij roept ons op om vrede te beminnen, om vele mensen in onze vrede op te nemen en zo de vrede te laten groeien. ‘U hebt mijn hart geraakt en het is ontvlamd in verlangen naar Uw Vrede’.

‘Zo groot is het goede van de vrede, dat men zelfs in de aardse en vergankelijke aangelegenheden niets anders kan vatten, niets aantrekkelijker kan zoeken, niets beters kan vinden.’


E.P. Pièrre-Paul Walraet verduidelijkt verder:

Het is wellicht minder bekend dat Augustinus ook de titel Doctor van Vrede kreeg. In zijn denken en geschriften heeft de kerkleraar de vredesgedachte ontwikkeld. Augustinus wist da niemand gelukkig zou kunnen zijn zonder vrede. Hij schreef: ‘wij zoeken de vrede en we jagen die na, door ons af te keren van het kwade en het goede te doen’. Zo eenvoudig kan het zijn, of toch niet? Soms zijn er allerhande factoren die het streven naar vrede bemoeilijken: innerlijke strijd, elkaar onvoldoende kennen, het samenleven met mensen van diverse sociale achtergronden en culturen, taalverschillen…

Augustinus roept ons op de vrede te beminnen en minnaars van vrede te zijn en de Heer om vrede te smeken. Wie de vrede bemint en die vrede dus bezit is in staat om in anderen het verlangen naar vrede in hen te doen ontbranden. Als we Augustinus zien afgebeeld met een brandend hart, waarvan de vlammen opstijgen, zouden we dit kunnen verstaan als een hart dat brandt van verlangen naar vrede. Werken aan een vredesproces vraagt veel fijngevoeligheid en is ontzettend kwetsbaar. En ook voor Augustinus kan vrede niet zonder gerechtigheid! ‘Genade en trouw ontmoeten elkaar, recht en vrede omhelzen elkaar. Dit betekent ook dat zo gauw je beseft dat je een ander onrecht hebt aangedaan, je het weer goed maakt. ‘Wees niet bang het genezende woord te spreken met dezelfde mond die de wonde toebracht’.

Na deze heel rijke uiteenzetting hebben we samen vredeskerstliederen gezonden. ‘De vredevorst’ komt ook nu naar ons toe opdat wij samen met alle mensen van goede wil de vrede zouden uitdragen. Een vredevol Kerstfeest voor jullie allen!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Augustinusnamiddag-zaterdag-14-december-2019.jpg