Zalig en gelukkig nieuw jaar!

Gisterenavond las ik een stukje in het boek van Wilfried Stinissen: Elke dag is een dag van God p. 7.

Graag deel ik jullie wat mij ten diepste trof:

“Zie, Ik maak alles nieuw!” zegt God (Apk 21,5).
We mogen het nieuwe serieus nemen.
Je mag er staat op maken dat God je nieuwe kansen geeft, je nieuwe wegen toont, je hart vervult met een nieuw verlangen.
Het is iets groots en moois dat niets in het leven stereotiep hoeft te zijn of een herhaling van oude patronen en clichés.
Je leven kan vernieuwd worden, altijd weer en zonder ophouden.

Daarom wensen we je van harte dat je die hartenwens voor ‘dat nieuwe’ dat je nu nodig hebt, laat zegenen opdat het gaandeweg werkelijkheid mag worden.

Tevens starten we 2024 als ‘een jaar van gebed’ als voorbereiding naar het jubeljaar van 2025 dat als thema heeft ‘pelgrims van hoop’.

Daarom bid ik met Augustinus’ woorden uit het Augustinusbrevier p. 690:

Moge ik U steeds herinneren,
moge ik U kennen,
moge ik U liefhebben,
vermeerder in mij dit alles,
totdat Gij mij helemaal hebt omgevormd.

Als dat nieuwe werkelijk gebeurt, zullen onze medemensen er ten volle en gratuit in mogen delen!

In verbondenheid met jou en wie je dierbaar zijn:
Een gezegend nieuw jaar!